Бицько О.К.

Деталі

 

Список публікацій

ст. викладача Бицько О.К.

 

І. Навчальна програма (у співавторстві)

2011 рік

1.  Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки 0305 Філологія спеціальності 6.030500, 7.030502, 8.030502 Мова та література / Укладачі: О.К.Бицько, Т.М.Колодько, Д.В.Трубачова  [та ін]// Збірник наскрізних програм практик студентів за спеціальностями університету / Редкол.: В.П.Андрущенко, В.П.Бех, Г.І.Волинка [та ін]; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – С. 39-55.

ІІ. Посібник (у співавторстві)

2008 рік

2.  Изучение интегрированного курса «Литература» в 8 классе: Пособие для учителя / Е.А.Исаева, О.К.Быцько, А.О.Мельник. –  К.: Генеза, 2008. – 264 с.

ІІІ. Статті у фахових виданнях

2002 рік

3.  Дивна та втішна загадка Артура Конан Дойля: Урок з вивчення оповідання „Голубий карбункул”. 7 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – № 12. – С. 25-26.

2004 рік

4.  Романтизм як художній напрям: Урок культурологічного аналізу. 9 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 1. – С. 9-14.

5.  Створити підґрунтя для вивчення теми: Матеріал до вступного уроку за творчістю М. Гоголя. 9 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 3. – С. 19-22.

6.  Методичні рекомендації до проведення оглядового уроку з вивчення творчості М. Гоголя (9 клас) // VІІ Міжнародні Гоголівські читання: Збірник наукових праць. – Полтава: ПДПУ, 2004. – С. 223-228.

7.  Учити читати не тільки художній, а й образотворчий твір: Методичні рекомендації до організації вивчення зарубіжної літератури у взаємозв’язку з образотворчим мистецтвом // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 9. – С. 2-5.

8.  Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у взаємозв’язку з образотворчим мистецтвом: 5 клас, І семестр (за програмою 2001 р.) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 9. – С. 19-22.

2005 рік

9.  Організація позакласного читання творів східних літератур: Принципи та методичні рекомендації до уроків позакласного читання // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 6. – С. 46-50.

10.              Дві оповіді про «сонячного поета» Грузії: Методичні рекомендації до вивчення поеми Шота Руставелі «Витязь у тигровій шкурі» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 7. – С. 39-44.

11.              «Ренессанс в его мажорном звучании»: Методические рекомендации к вступительному уроку по изучению поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» // Русская словесность в школах Украины. – 2005 № 4. – С. 24-30.

12.              Школьное изучение поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» в свете поэтического наследия Н. Заболоцкого // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школах и высших учебных заведениях Украины: Сб. науч. тр. – К., 2005. – С.96-99.

13.              Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури з використанням міжмистецьких зв’язків: 5 клас (за програмою 2005 р.) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 9. – С. 50-56; Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 1. – С. 50-56.

2006 рік

14.              Як забезпечити сприйняття хоку п’ятикласниками: До вивчення творчості Мацуо Басьо // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 2. – С. 39-44.

15.              «Портрет» Н.В.Гоголя как зеркало художественных замыслов писателя: Урок внеклассного чтения по этой повести // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 5. – С. 46-50.

16.              Мандрівка до чарівного Книгограду: Сценарій свята дитячої книги // Завуч. – 2006. – № 13 (271). – С. 15-19.

17.              Вивчення прислів’їв і приказок – підготовка до серйозного діалогу з творами літератури: Методичні рекомендації до уроків за усною народною творчістю // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 8. – С. 31-36.

18.              Вивчення творчості Лао Ше в загальноосвітній школі // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 7. – Глухів: ГДПУ, 2006. – С. 225-228.

19.              Изучение загадок в школьном интегрированном курсе «Литература» // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 7. – Глухів: ГДПУ, 2006. – С. 225-228.

20.              Методика вивчення прислів’їв та приказок народів світу в шкільному курсі зарубіжної літератури // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. –  С. 11-17.

21.              Школьное изучение повести Н.Гоголя «Портрет» (методические рекомендации) // VІІІ Міжнародні Гоголівські читання: Збірник наукових праць. – Полтава: ПДПУ, 2006. – С. 205-211.

2007 рік

22.              Без лица в личине: Загадки народов мира в школьном изучении // Русская словесность в школах Украины. – 2007. – №4. – С. 36-40.

23.              Нова програма для 12-річної школи: думки, судження, пропозиції: Засідання «круглого столу»  // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 2. – С. 14-15.

24.              Для чого і як вивчати літературу в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 8.  – С. 29-30.

25.              У країні Задзеркалля // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 7. – С. 4-5.

2008 рік

26.              Література Сходу в шкільному вивченні // Матеріали науково-практичної конференції «Дитина читає…» в рамках книжкової виставки-ярмарку «Форум видавців – дітям». – К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2008. ­– С. 73-80.

2009 рік

27.              Формування професійної готовності майбутніх учителів-словесників до викладання орієнтальної літератури// ВісникГлухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 13. – Глухів: ГДПУ, 2009. – С. 100 – 107.

2010 рік

28.              Сказочные жемчужины Востока: Методические рекомендации к изучению сказок народов мира // Русская словесность в школах Украины. – 2010. – №5. – С. 16-20.

29.              Вивчення творчості Акутаґави Рюноске в школах України // А.П.Чехов та світова культура: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження А.П.Чехова. – Луцьк, 2010. – С. 176-188.

2011 рік

30.                       Шкільне вивчення кримськотатарського фольклору в контексті літературного краєзнавства // Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М.Куцевол (голов. ред.). – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2011. – С. 112-119.

31.                       Трояндивоий сад кримськотатарської поезії (Методичні рекомендації до вивчення в школі) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – №11-12. – С. 26-30.

32.                       Вивчення поезії Єгуди га-Леві в загальноосвітніх школах України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.  – Випуск 29: Збірник наукових праць / За ред. В.І.Гончарова.  – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - С. 22-27.

33.                       Формування уявлення учнів про А.Кримського в процесі вивчення світової літератури в школі // Горизонти освіти. Психологія. Педагогіка: Науково-методичний журнал. – Севастополь: Рібест, 2011. – № 2(32).– С. 7-11.

ІV. Статті в електронних виданнях

2010 рік

34. Бицько О.К. Психологічні основи художнього сприйняття [Електронний ресурс] // Вісник психології і педагогіки.  Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Психологічні_основи_художнього_сприйняття Заголовок з екрану.

2011 рік

35. Методичні рекомендації до вивчення кримськотатарської прози в загальноосвітніх школах України [Електронний ресурс] // Народна освіта: Науково-методичний електронний педагогічний журнал. – 2011. – № 2 (14). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/14/statti/bicko.htm. –  Заголовок з екрану.

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 23 гостей та відсутні користувачі

   

Новини  

   

Vinaora Visitors Counter  

910426
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
238
671
5284
893349
10077
5495
910426

Your IP: 46.229.168.133
Server Time: 2020-01-25 08:19:57
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ