Мельник А.О.

Деталі

 

Список публікацій

кандидата педагогічних наук,

доцента Мельник А. О.

Підручники

2010 рік

1. Мельник А.О. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 10-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ у співавторстві з О.О.Ісаєвою, Ж.В. Клименко. Запорожье: Премьер, 2010. 368 с. (Гриф МОН України)

2009 рік

2.Мельник А.О. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 9-го кл. общеобразоват. учебн. заведений с рус. яз. обучения / В соавторстве с Е.А. Исаевой, Ж.В. Клименко. Запорожье: Премьер, 2009. 288 с.

2011 рік

3. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 10-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник.  К: Видавничий дім «Освіта», 2011.  368 с. (Гриф МОН України(23 др. арк.)

4. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 11-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник.  Харьков: Сиция, 2011.  416 с. (Гриф МОН України(26 др. арк.)

5. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 9-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник.  К: Видавничий дім «Освіта», 2011.  288 с. (Гриф МОН України(18 др. арк.)

6. Світова література: підр. для 11-го кл. загальноосвітніх навч. закладів / О.О. Ісаєва, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник.  Харків: Сиция, 2011.  320 с. (Гриф МОН України(20 др. арк.)

Посібники

2003 рік

7.Мельник А.О. Зарубіжна література. Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 року. 5 клас: Посібник для вчителя.  Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.  128 с.

2005 рік

8. Мельник А.О. Зарубіжна література. 5 клас: Розгорнуте планування уроків за програмою 2005 року (12-річна школа).  Х.: Факт, 2005.  208 с.

2007 рік

9.Мельник А.О. Методическое руководство к учебникам«Литература» для 5-6 классов общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения авторов Исаевой Е.А., Сафарян С.И. / (у співавторстві з Ісаєвою О.О. та ін.  К.: Ін.-т сучас. підруч., 2007.  460 с. Автором підготовлено розділ «Организация внеклассной работы по литературе в 5-6 классах».

2008 рік

10.Мельник А.О. Изучение интегрированного курса «Литература» в 8 классе: пособие для учителя.  К.: Ґенеза, 2008.  264 с. (У співавторстві з О.О. Ісаєвою, О.К. Бицько; автором розроблено методичні рекомендації до проведення літературної вікторини «Русские писатели и Украина», С. 237-255.

 

Автореферат

11.Літературний розвиток учнів 5-7 класів у процесі навчально-ігрової діяльності: Автореф. дис¦ канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України.  К., 2006.  20 с.

 

Статті, тези

1999 рік

12.«Там русский дух... там Русью пахнет!» Фольклорные мотивы в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» // Русская словесность в школах Украины. 1999.  № 2.  С. 6-11.

2000 рік

13.Дві Попелюшки: такі схожі і несхожі. Конспект уроку з вивчення казки Ш. Перро. 5 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах.  2000.  № 7.  С. 3034.

14.«Там русский дух... там Русью пахнет!» Фольклорные мотивы в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» // Русская словесность в школах Украины.  2000.  № 3.  С. 17.

2001 рік

15.       Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури за програмою 2001 року. 5 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2001.  № 8.  С. 25.  №. 9.  С. 1418.  № 10.  С. 1015.  № 11.  С. 2631.  № 12.  С. 810.  2002.  № 1.  С. 811.  № 2.  С. 1216.  № 3.  С. 59.  № 4.  С. 713.

16.       Мир пушкинской сказки. Урок введения в мир этой сказки на примере изучения пролога к поэме «Руслан и Людмила» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2001.  № 10.  С. 79.

2002 рік

17.       Чарівний світ зарубіжної літератури. Підсумковий урок-вікторина у 5-му класі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.  2002.  № 5.  С. 3940.

18.       Мандрівка у твою мрію. Сценарій позакласного заходу, присвяченого роману Дж. Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь». 57 класи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2002.  № 12.  С. 5658.

19.       Чарівні мелодії Аріеля. Вивчення поезії П.Б. Шеллі. 5 клас //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.  2002.  №5.  С.2123.

20.       Здатність до емоційного сприйняття художнього твору учнями 5-8 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури // Мова і культура. У 10-ти томах. Випуск 5. Том V.  К., 2002.  С. 173180.

21.    Використання учнівських малюнків у процесі вивчення літератури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти».  К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002.  Ч. 3.  С. 100102.

2003 рік

22.       Передумови використання навчально-ігрової діяльності в процесі вивчення зарубіжної літератури //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2003.  № 3.  С. 4445.

23.       Роль навчально-ігрової діяльності у формуванні кваліфікованого читача при вивченні зарубіжної літератури у 5-7 класах // Наука і сучасність: Зб. наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.  К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003.  Том ХХХVІІІ.  С. 100104.

24.       Использование игровой деятельности при изучении литературы // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания. Сб. н. трудов.  К., 2003.  С. 247251.

25.       Поглиблюючи інтерес до творчості улюбленого письменника. Урок-гра за романом Жуля Верна «Таємничий острів». 6 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2003.  № 5.  С. 810.

26.       Система завдань і запитань до тематичного оцінювання (за програмою 2001 року). ІІ семестр. 5 клас //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2003.  № 1.  С. 3336.

2004 рік

27.       Організація навчально-ігрової діяльності учнів 5-7 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури // Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 15.  Житомир, 2004.  С. 6972.

28.       Вивчення передмови до циклу повістей М. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» з урахуванням ігрової природи твору // VІІ Міжнародні Гоголівські читання.  Полтава, 2004.  С. 202206.

29.       Принадний і розмаїтий світ літератури // Тема.  2004.  №2.  С. 56-57.

2005 рік

30.       Культурологічні й психолого-педагогічні основи використання навчально-ігрової діяльності при вивченні літератури у 5-7 класах // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2005.  № 2.  С. 3234.

31.       Ігри на уроках зарубіжної літератури (спроба їх класифікувати) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2005.  № 6.  С. 2024.

32.       Гра як перевірка знання твору (Підсумковий урок із вивчення повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра») // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2005.  № 3.  С. 1618.

33.       Навчити сприймати п™єсу не тільки з глядацької зали, а й як твір для читання (Система уроків з вивчення п™єси-казки С.Маршака «Дванадцять місяців») // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2005.  №12.  С. 22-25.

2006 рік

34.       Мельник А.О. Складаємо рекламний проект улюбленої книги // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2006.  №5.  С. 40-41.

35.        «Раз, два, три, четыре, пять  вышли мальчики играть¦». Методические рекомендации по изучению произведений детского фольклора //Русская словесность в школах Украины.  2006.  №4.  С.32-38.

36.   Возвращение в Древнюю Элладу. Методические рекомендации по проведению литературного КВН, посвященного древнегреческой мифологии //Русская словесность в школах Украины.  2006.  №5.  С. 52-56.

37.  Особенности изучения произведений детского фольклора на уроках литературы в 5 классе //Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: Сб. науч. тр.  К., 2006.  С.493-497.

38. Літературна гра як прийом аналізу художнього твору //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник.  Тернопіль: Видавництво Астон, 2006.  С.115-122.

2007 рік

39.        «Для зверей приятель я хороши馻 Литературный утренник, посвященный поэзии Сергея Есенина о животных //Русская словесность в школах Украины.  2007.  №1.  С.54-56.

40.       Нова програма для 12-річної школи: думки, судження, пропозиції. Виступ на круглому столі «Актуальні проблеми методики літературної освіти та ефективні шляхи їх розв™язання» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2007. - №2.  С. 7-8.

41.       Тесты по методике преподавания литературы (Темы: Методика литературы как научная дисциплина. Содержание и структура школьного курса «Литература (русская и зарубежная)». Литературное развитие школьников. Методы обучения литературе. Урок литературы.) //Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2007.  № 1.  С. 58-60.

42.       Тесты по методике преподавания литературы (Темы: Этапы изучения художественного произведения в школе. Анализ художественного произведения (цель, принципы, пути анализа). Тематическое оценивание знаний и умений учеников по литературе. Изучение биографии писателя в школе.) //Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2007.  №4.  С. 76-78.

43.       Тесты по методике преподавания литературы (Изучение художественных произведений в их родовой специфике.) //Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2007.  №6.  С. 63-66.

44.       «Прочесть как следует произведение лирическое  вовсе не безделиц঻Размышления об итогах конкурса чтецов стихотворений А.С. Пушкина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2007.  № 5.  С. 73-78.

45.       Складання рекламних проектів за прочитаним твором як засіб літературного розвитку учнів 5-7 класів // Studiamethodologica: Альманах. Випуск 22.: Наукове видання [Текст]: [За заг. ред. О. В. Лещака].  Тернопіль.: «Підручники і посібники»  Севастополь: «Рибэст», 2007.  С. 366-372.

 

 

2008 рік

46.        «По просторам книжной вселенной». Методические рекомендации к заседаниям библиотечного кружка // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2008.  № 1.  С. 49-55.

47.       Дослідження проблеми структури уроку літератури у науковій спадщині Є. Пасічника та на сучасному етапі // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. Вип. 5.  К.: Міленіум, 2008.  С. 90-99.

48.       «Пять тысяч где, семь тысяч как, сто тысяч почему¦». Литературный круиз, посвящённый итоговому повторению изученного на уроках литературы в 5-ом классе // Русская словесность в школах Украины.  2008.  №2.  С.25-26.

49.       Структура урока литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2008.  № 2.  С. 15-22.

50.       Тесты по методике преподавания литературы //Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2008.  № 5.  С. 60-63.

51.       Изучение в школе предисловий к циклу повестей Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в школе / Тезисы международной научно-практической конференции 1-5 декабря, 2008 года «Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в школе».  СПб.: СПбАППО, 2008.  С. 95-96.

52.       Структура урока литературы: теоретический аспект // Материалы докладов международной научно-практической конференции «Вторые севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения» - Севастополь.: Рибэст, 2008.  С. 54-60.

53.       Психолого-педагогічні засади використання навчально-ігрової діяльності в процесі вивчення зарубіжної літератури //Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праці. Вип. 1.  Сімферополь: кримський архів, 2008.  С. 375-386.

 

2009 рік

54.       Дієвий засіб літературного розвитку учнів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2009.  №2.  С. 24-26.

55.       Особенности изучения призведений древнерусской литературы в средней школе // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: Сб. научн. тр.  К., 2009.  С. 428-432.

56.       Відчуття ярмарку нестримних почуттів (з™ясування сенсу передмов до циклу повістей М.В.Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» з використанням ігрових прийомів) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2009.  №3.  С. 35-36.

57.       Тесты по методике преподавания литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2009.  № 2.  С. 51-53.

58.       «Вращается весь мир вкруг человека». Вводный урок в 7 классе на тему «Человек  главный объект изображения в художественной литературе. Личность автора, его труд, миропонимание и отношение к изображаемым героям» // Русская словесность в школах Украины.  2009.  №3.  С.32-33.

59        У каждого из нас свой Гоголь. Об итогах конкурса творческих студенческих работ, посвящённых 200-летию Николая Васильевича Гоголя «Н. В. Гоголь  наш современник» // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2009.  № 5.  С. 73-75.

 

2010 рік

 

60. Мельник А.О. Вчителю, перевір свої знання (Тести з методики викладання світової літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2010.  № 2.  С. 26-27

61. Мельник А.О. Вчителю, перевір свої знання (Тести з методики викладання світової літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2010.  № 3.  С. 32-34

62. Мельник А.О. Вчителю, перевір свої знання (Тести з методики викладання світової літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2010.  № 4.  С. 31-33

63. Мельник А.О. Широкий культурологічний контекст як необхідна умова поглибленого вивчення художнього твору (теорія і практика такого вивчення) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2010.  № 6.  С. 31-35

64. Мельник А.О. «Украина дорога и близка моему сердцу¦.» Методические рекомендации к изучению темы «Чехов и Украина» // Русская словесность в школах Украины.  2010.  №3.  С. 25-29

65. Мельник А.О. Методика организации диалога культур при изучении «Слова о полку Игореве» в школьном курсе «Литература» // Русский язык в поликультурном мире: IIIМеждународная научно-практическая конференция (6-9 июня 2009, г. Ялта): Сб. науч. тр.  Киев-Ялта, 2010.  С. 186-189

66. Мельник А.О. Теоретические основы изучения художественных произведений мировой литературы в культурологическом контексте // Науково-педагогічна діяльність Є. П. Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України: Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю діяльності вченого-педагога (24 вересня 2010 року) /За ред. А. М. Зубка, С. Ф. Одайник та ін.  Херсон: РІПО, 2010.  С. 137-141

67. Мельник А.О. Литература. 10 класс (фрагменты учебника) // Освіта України.  №63 (27 серпня 2010)  С. 10-13. У співавторстві з Ісаєвою О.О. та Клименко Ж.В.

68. Мельник А.О. Восстанавливая «портрет времени». Материалы к уроку по изучению повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» в культурологическом контексте // Русская словесность в школах Украины.  2010.  №5.  С. 35-39

69. Мельник А.О. Литература (русская и мировая). Учебник для 10-го класса авторов Е. А. Исаевой, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник // Русская словесность в школах Украины.  2010.  №5.  С. 25-32 (0,2 др. арк.).У співавторстві з Ісаєвою О.О. та Клименко Ж.В.

70. Мельник А.О. Организация диалога культур при изучении школьного курса «Литература» // ІІІ Міжнародні севастопольські Кирило-Мефодіївські читання: збірник наукових робіт, Т.1.  Севастополь: «Ріт пак», 2009.  С. 349-356

2011 рік

71. Мельник А.О. Вивчення художніх творів світової літератури в культурологічному контексті // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.  2011. - № 6.  С. 104-109 (0,4 др. арк.).

72. Мельник А.О. Використання літературно-краєзнавчих матеріалів при вивченні шкільного курсу «Література (російська та світова) // Літературне краєзнавство поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи: зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М.Куцевол (голов. ред.).  Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2011.  С. 136-142 (0,4 др.арк.).

73. Мельник А.О. Вчителю, перевір свої знання (Тести з методики викладання світової літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2011.  № 4.  С. 24-25 (0,1 др. арк.).

74. Мельник А.О. Изучение повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» в культурологическом контексте // Русский язык в поликультурном мире: IVМеждународная научно-практическая конференция (7-10 июня 2010, г. Ялта): Сб. науч. тр.  К., 2011.  С. 271-274 (0,3 др. арк.).

75. Мельник А.О. Изучение художественных произведений мировой литературы в культурологическом контексте // Русский язык и литература во времени и пространстве: Сб. науч. тр. / Под ред. Вербицкой Л. А., Лю Лиминя, Юркова Е. Е., Т.4.  Шанхай, 2011.  С. 584-589 (0,4 др.арк.).

76. Мельник А.О. Организация диалога культур при изучении школьного курса "Литература" // Сборник научно-методический статей по вопросам преподавания русского языка и литературы в мультикультурной среде/Под ред. Т.М.Балыхиной.  Москва-Киев, 2011.   С. 22-28 (0,5 др.арк.).

77. Мельник А.О. Принципы реализации культурологического подхода к изучению литературы в школьных учебниках // Русский язык и литература: Проблемы изучения преподавания в школе и вузе. 2011: Сб. науч. тр.  К., 2011.  С. 482-486 (0,3 др. арк.)

78. Мельник А.О. Структура урока литературы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.  Режим доступа: http://uapryal.com.ua/uchebno-metodicheskiy-razdel/page/2/?category=metodicheskaya-kopilka (0,6 др. арк.)

2012 рік

79. Модель изучения зарубежной литературы в культурологическом контексте// Проблеми вивчення і викладання російської мови та літератури в полікультурному просторі ХХІ століття (до 190-річчя від дня народження Ф. М. Достоєвського): Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару. Луцьк, 2012.  С. 315-322.

80. «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москв妻. Путевые заметки о московском путешествии победителей Всеукраинской олимпиады по русскому языку и литературе// Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2012.  №5.  С. 68-75

81. Использование учебно-игровой деятельности школьников во внеклассной работе по литературе // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2012.  №3.  С. 22-27.

82. О структуре заданий, критериях оценивания олимпиадных работ по русской литературе и типичных ошибках школьников//[Електронний ресурс] // Офіційний сайт інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.  Режимдоступу: http: //ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2486&Itemid=10

83. Реализация культурологической линии в школьных учебниках по литературе для 9-11 классов школ с русским языком обучения//Русский язык и литература в школе и вузе: проблемы изучения и преподавания): Сб. науч. тр.  К., 2012.  С. 441-446.

84. Методика организации диалогического изучения «Слова о полку Игореве» в школьном курсе «Литература» // Русский язык@Литература@Культура: актуальные проблемы изучения и преподавания в России и за рубежом: I Международная научно-практическая интернет-конференция: Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова; филологический факультет; 512 октября, 23 ноября  ” 7 декабря 2009 г.: Труды и материалы / Сост. Богомолов А. Н., Дунаева Л. А. ” М.: МАКС Пресс, 2010.  С. 533-538

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 24 гостей та відсутні користувачі

   

Новини  

   

Vinaora Visitors Counter  

910383
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
195
671
5241
893349
10034
5495
910383

Your IP: 46.229.168.144
Server Time: 2020-01-25 07:42:32
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ