Клименко Ж.В.

Деталі
Список публікацій
доктора педагогічних наук
професора Клименко Ж.В.
 
 
 
Монографії
2006 рік

1.     Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 340 с.

 

Підручники

2001 рік

2.     Клименко Ж. В. Зарубіжна література: Підручник для 6 кл. загальноосв. навч. закл.– К.: Вежа, 2001. – 448 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з Л. Ф. Мірошниченко, О.О. Ісаєвою).

2005 рік

3.     Клименко Ж. В. Зарубіжна література: Підручник для 5 кл. загальноосв. школи. – К.: Навчальна книга, 2005. – 288 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з Л. Ф. Мірошниченко).

2006 рік

4.     Клименко Ж. В. Зарубіжна література: Підручник для 6 кл. загальноосв. школи. – К.: Навчальна книга, 2006. – 368 с. (Гриф МОН України).

 

 

2009 рік

5.     Клименко Ж.В. Литература: Учебник для 9 кл. общеобразоват. учебных заведений. – Запорожье: Премьер, 2009. – 288 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з О.О. Ісаєвою, А.О. Мельник).

 

2010  рік

6. Клименко Ж.В., Исаева Е.А., Мельник А.О. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 10-го кл. общеобразоват. учебн. заведений с рус. яз. обучения. – Запорожье: Премьер, 2010. – 368 с.

7. Світова література: підр. для 11-го кл. загальноосв. навч. закл. (Гриф МОН України). У співаторстві з Ісаєвою О.О., Мельник А.О.–  Харків: Сиция, 2011. –320 с.

8. Литература. Интегрированный курс (русская и мировая): учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обуч. (Гриф МОН Украины). В соавторстве с Исаевой Е.А., Мельник А.О. – Харьков: Сиция, 2011. – 416 с.

 

 

Посібники

1998 рік

9.     Клименко Ж.В. У світі зарубіжної літератури. Посібник-хрестоматія для позаклас­но­го чи­тан­ня. 5 клас. – К.: Про­світа, 1998. - 480 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф., Ісаєвою О.О.).

10.     Клименко Ж. В. Словник-довідник із зарубіжної літератури. Навч. посібник для 5-6 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997 – № 4 – 7. – С. 33 – 34 ;1998. – № 5, 7. – С. 43 – 46, 46 – 48 (у співавторстві з Л.Ф. Мірошниченко, О.О. Ісаєвою та іншими).

2001 рік

11.     Клименко Ж. В. Зарубіжна література. 5 – 7 класи. Посібник-хрестоматія для позакласного читання. – Донецьк: ВКФ “БАО”, 2001. – 480 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з О.О. Ісаєвою).

12.     Клименко Ж. В. Зарубіжна література. 9 клас. Посібник-хрестоматія. – Донецьк: ВКФ “БАО”, 2001. – 864 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з Л.Ф. Мірошниченко).

13.Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Розгорнуте планування. 7 клас. – К.: Ленвіт, 2001. – 128 с. (Гриф МОН України).

2004 рік

14.Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 5 – 6 класи. – Харків: Ранок, 2004. – 128 с. (у співавторстві з О.О. Ісаєвою).

15.Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 7 – 8 класи. – Харків: Ранок, 2004. – 128 с. (у співавторстві з О. О. Ісаєвою).

 

 

Програми

1996 рік

16.Клименко Ж.В. Программы для вечерней средней общеобразовательной школы. Литература.6 - 12 классы. - К.: Перун, 1996. - 86 с. (у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф., Ісаєвою О.О.).

2000 рік

17.Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Програма для середньої загальноосвітньої школи. 5 – 11 класи. Проект // Зарубіжна література. – 2000. – № 34 – 35. – 39 с. (у співавторстві з Б.Б. Шалагіновим, Л.Ф. Мірошниченко, О. Ісаєвою та іншими).

2001 рік

17.Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 5 – 11 класи. – К.: Перун, 2001. – 112 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з Б.Б. Шалагіновим та іншими).

2003 рік

19.Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 10 – 11 кл. (Проект) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2003. – № 7 –8. – С. 96 – 112 (Гриф МОН України, у співавторстві з Б. Шалагіновим, Л. Мірошниченко, О. Ісаєвою та іншими).

20. Інтегрований курс "Література" (російська та світова). 5-9 класи.Проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (У співавторстві з Ісаєвою О.О., Корнієнко О.О., Мельник А.О. та іншими). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/images/files/gromad_obg/2012/book/lit.doc

21. Программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением  на русском языке. 5-9 кл. Русский язык. Литература. Українська мова. (Гриф МОН Украины). В соавторстве с Исаевой О.О., Корниенко О.М., Мельник А.О. и другими. – К.: Вид. дім "Освіта", 2012. –  С. 64 – 151.

 

 

Автореферати

1999 рік

22. Клименко Ж. В. Взаємозв’язане вивчення зарубіжної та української літератур у 5 – 8 класах загальноосвітньої школи. Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. – К., 1999 – 18 с.

2008 рік

23.Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи. Автореф. дис… докт. пед. наук: 13.00.02 / НПУ ім. М. Драгоманова. – К., 2008. – 42 с.

Статті

1996 рік

24.Взаємозв’язане вивчення зарубіжної та української літератур у середній школі // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1996. - №12. - С. 4 - 7.

25.“Квітка на ймення Карел Чапек”. Два уроки по вивченню творчості чеського письменника. 8 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1996. - №5-6. - С.10 - 15.

26.“Майстер снів і казок”. Роль міжпредметних зв’язків у вивченні зарубіжної літератури в школі ( на прикладі уроку за творчістю Г.К.Андерсена). 5 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1996. - №2. - С.11 - 15.

1997 рік

27.Методичні рекомендації до взаємозв’язаного вивчення зарубіжної та української літератур у 5 класі // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1997. - №1. - С. 9 - 14.

28.Методичні рекомендації до взаємозв’язаного вивчення зарубіжної та української літератур у 6 класі // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1997. - №5. - С. 9 - 14.

29.Методичні рекомендації до взаємозв’язаного вивчення зарубіжної та української літератур. Українська поезія на уроці зарубіжної літератури // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1997. - №10. - С.2 - 5.

1998 рік

30.“Парасолька з головою папуги на кінці держачка”, або Таємниці Памели Ліндон Треверс // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998. - №6 .- С. 9 - 11.

31.“У чудовій, ясній країні”. Матеріали до уроку позакласного читання за казкою Е.Т.А.Гофмана “Лускунчик і Мишачий король”. 5 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998. - №9. - С.22 - 24.

32. У казковому світі Г.К.Андерсена. Методичні рекомендації до уроку позакласного читання. 5 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998. - №12. - С. 30 - 33.

33“Україно, квіте любий, сонячная руто...” Літературна композиція: Україна очима зарубіжних поетів ХХ століття // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998. - №7. - С. 44 - 46.

34.Коштовні перлини. Прислів’я, приказки та загадки народів світу. 5 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. - №7. – С.7-11 (у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф., Ісаєвою О.О.).

1999 рік

35.Проблеми вивчення перекладу, переказу і переспіву // Зарубіжна література в навч. закладах. – 1999. – № 7. – С. 46 – 50.

36.“Для новачка штука надто чутлива…” Урок позакласного читання за оповіданням Марка Твена “Приборкання велосипеда”. 5 клас / У співавторстві з О.О.Ісаєвою // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. - № 3. – С. 22 – 24.

37.Проблема взаємодії літератур у компаративістиці // Зарубіжна література. – 1999. – № 33 – 34. – С. 5.

38.Психолого-педагогічні засади реалізації міжпредметних зв’язків // Зарубіжна література. – 1999. – № 36. – С. 8.

39.Значення контактних зв’язків // Зарубіжна література. – 1999. – № 41. – С. 3.

40.Система взаємозв’язаного вивчення літератур ( 5 – 8 класи) // Зарубіжна література. – 1999. - № 38. – С. 8.

31.Формування уявлення учнів про типологічні подібності // Зарубіжна література. – 1999. - № 47. – С. 3 – 4.

42.У гостину до зарубіжних письменників запрошує українська поезія. Літературна вікторина. 8 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. - № 7. – С. 20 – 22.

43.“Незгасаючий смолоскип” (Образ Ікара у світовій літературі). Матеріали до засідання літературного гуртка. 6 кл. // Зарубіжна література в навч. закладах. – 1999. – № 7. – С. 30 – 32.

2000 рік

44.Своє і запозичене // Зарубіжна література. – 2000. – № 2 – 3. – С. 3 – 4.

45.Дороговказ для вчителів зарубіжної літератури // Час. – 2000. - №19. – С. 8.

46.Специфіка викладання зарубіжної літератури в середній школі // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2000. – № 1. – С. 53 – 55.

47.Кожній школі – спеціально обладнаний літературний навчально-методичний центр // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2000. – № 4. – С. 52 – 55.

48.“Сто тридцятий коштовний камінь”. Шекспірівський сонет: оригінал і переклад. 8 клас // Зарубіжна література в навч. закладах. – 2000. – № 4. – С. 3 - 5.

49.Формування уявлення учнів про загальнолюдське та національне в літературі // Зарубіжна література в навч. закладах. – 2000. – № 5. – С. 5 - 8.

50.У пошуках чарівного Книгограда // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2000. – № 7-8. – С. 64 – 67.

51.Величний гімн миру. Методичні рекомендації до вивч. першого розділу поеми Г.В.Лонгфелло “Пісня про Гайавату”. 6 клас // Всесвітня література та культура в навч. закладах України. – 2000. – № 9. – С. 26 – 30.

52.Таємниці роману М.Ріда “Вершник без голови” // Всесвітня література та культура в навч. закладах України. – 2000. – № 10. – С. 11 – 15.

53.Різдвяні дива. Підготовка до написання твору-мініатюри. 6 клас // Всесвітня література та культура в навч. закладах України. – 2000. – № 12. – С. 2 – 5.

 

 

2001 рік

54.Використання елементів компаративістики в шкільній практиці // Всесвітня література та культура в навч. закладах України. – 2001. – № 1. – С. 54 – 55.

55.Підручник нового покоління. Яким він є. Яким має бути // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2001. – № 10. – С. 3 – 7 (у співавторстві з Л. Ф. Мірошниченко, О. О. Ісаєвою; автором розроблено методичну концепцію підручників із зарубіжної літератури для середніх класів).

2001 – 2002 рр.

56.Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури за програмою 2001 р. 7 клас // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2001. – №№ 8 – 12. – С. 16 –21, 24 – 27, 21 – 23, 18 - 21; 2002. - №№ 1 – 4, С. 16 -21, 20 – 25, 17 -22, 19 - 23.

2002 рік

57.Рецензія на методичний посібник З.В. Кирилюк “Зарубіжна література. Античність. Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. - № 12. – С. 52 – 53.

58.“Запашна квітка угорської поезії”. Методичні рекомендації до вивчення поеми Ш. Петефі “Витязь-Янош”. 7 кл. // Всесвітня література та культура в навч. закладах України. – 2002. – № 1. – С. 17 – 20.

59.Тематичне оцінювання знань та вмінь учнів у запитаннях і відповідях // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2002. – № 11. – С. 2 – 5.

2003 рік

60.Палкий протест проти тоталітаризму. Методичні рекомендації до вивчення новели Т. Манна “Маріо і чарівник”. 11 кл. // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2003. – № 1. – С. 30 – 33.

61.Тестування як складова оцінювання знань та вмінь учнів із літератури в школі // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2003. – № 1. – С. 30 – 33.

62.Специфіка викладання зарубіжної літератури в школі (деякі аспекти) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. - № 3. – С. 35 – 37.

63.Методические рекомендации к проведению тестирования на уроках литературы // Проблемы преподавания русского языка и литературы. Зб. м-ів к-ії – К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка, 2003. – С. 74 – 81.

2004 рік

64.Творче читання поглибить сприйняття твору (Методика використання коментарів) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2004. – № 2. – С. 8 – 13.

65.Осмислення світової літературно-критичної думки як поштовх до власних суджень // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2004. – № 4. – С. 2 – 7.

66.Порівняння оригіналу й перекладу в процесі вивчення зарубіжної літератури в старших класах // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2004. – № 6. – С. 16 – 20.

67.Людина – головний об’єкт зображення в літературі. Вступний урок у 7 класі // Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. – 2004. - № 2. – С. 90 – 92.

68.У пошуках чарівного Книгограда // Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. – 2004. - № 2 – С. 72 – 78.

69.Є така країна – Грінландія (Заочна оглядова екскурсія залами Феодосійського літературно-меморіального музею О. Гріна) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2004. – № 12. – С. 16 – 18.

 

 

2005 рік

70.Голоси поетів світу. 5 клас // Зарубіжна література. – 2005. – № 35 (435). – С. 3 – 19. (у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф.).

71.Повторювана неповторюваність (Організація гурткової діяльності старшокласників з урахуванням специфіки перекладної літератури) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2005. – № 2. – С. 53 – 55.

72.Два портрети одного сонета (Зіставлення кількох перекладів як засіб формування об’єктивного сприйняття оригіналу) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2005. – № 4. – С. 8 – 13.

73.Порівняння оригіналу й перекладу в процесі вивчення зарубіжної літератури в старших класах // Тема. – 2005. - № 1-2. – С. 18 – 28.

74.Розкриття значення перекладної літератури як важливого чинника формування української нації // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2005. - № 6. – С. 36 – 39.

75."Провідною для нашого підручника є ідея формування творчого читача" // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2005. - № 4. – С. 12 – 13.

76.Підручник як провідник шляхом творчого читача. Концептуальні засади варіативного підручника із зарубіжної літератури для 5 класу // Зарубіжна література. – 2005. – № 35 (435). – С. 1 – 3 (у співавторстві з Мірошниченко Л. Ф.; автором розроблено окремі положення концепції підручника із зарубіжної літератури для 5 класу).

2006 рік

77."Підручник має бути провідником у світі літератури” (про апробацію підручника із зарубіжної літератури для 5 класу) // Зарубіжна література. – 2006. –№ 21 (469). – С. 7 - 9 (у співавторстві з Мірошниченко Л. Ф.).

78.“Чародей русской лирики”. Литературный праздник “Поэзия С. Есенина в зеркале украинской культуры” // Русская словесность. – 2006. – № 2. – С. 52 – 54.

79.Етнокультурологічний шлях аналізу як ефективний засіб осягнення національної специфіки художніх творів // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2006. – № 5. – С. 55 – 56.

80.Підручник ЗЛ для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Розділ "Міф" // Зарубіжна література. – 2006. –№ 26 (474). – С. 1 – 22.

81.За апробованою концепцією (“Зарубіжна література”. 6 клас: методичне керівництво до підручника) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2006. – № 8. – С. 13 – 15.

82.Вторая жизнь оригинала. Формирование представления школьников о переводной литературе как составной национальной культуры // Русская словесность. – 2006. – № 3. – С. 5 – 7.

83.Специфіка викладання зарубіжної літератури в середній школі // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2006. – № 8. – С. 42 – 45.

2007 рік

84.Міжсеміотичний переклад як засіб поглибленого вивчення художнього твору (Методичні рекомендації щодо використання зразків такого перекладу) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2007. – № 3. – С. 13 – 15.

85.Специфіка діалогічного підходу до викладання зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школі. – 2007. - № 9 (57). – С. 2 – 5.

86.Організація виразного читання перекладних художніх творів // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2007. – № 4. – С. 12 – 14.

87.Воспитание культуры межнациональных отношений в процессе преподавания литературы // Русский язык и литература в школах Украины. – 2007. - № 5 (113). – С. 9 – 12.

88. Чи усвідомлюють наші учні специфіку перекладної літератури? (Методичні рекомендації до моніторингу її сприйняття) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2007. – № 6. – С. 10 – 12.

89. Концептуальні засади вивчення перекладної художньої літератури в загальноосвітній школі // Зарубіжна література. – 2007. – № 24 (520). –  С. 18 – 20.

90. Новела Р. Акутагави “Усмішка богів” як ключ до таємниць японської душі (Методичні рекомендації до уроку позакласного читання в 10 або 11 класі) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2007. – №  11 – 12 . – С. 58 – 62.

91. Вивчення питань теорії та історії перекладу як важливої складової предмета ”Зарубіжна література” // Зарубіжна література в школі. – 2007. – № 23 (71). – С. 14 – 17.

92.Формування уявлення старшокласників про творчу особистість перекладача в процесі вивчення зарубіжної літератури // Зарубіжна література. – 2007. – № 48 (544). – С. 7 – 11.

93.Не нівелювати специфіку курсу "Зарубіжна література", а на всіх рівнях підкреслювати її // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 3. – С. 11 – 14.

 

2008 рік

94.Розвиток ідей Є.Пасічника про національну освіту в методиці викладання зарубіжної літератури // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – К.: Міленіум, 2008. – С. 65 – 74.

95.Розвивати літературознавчі компетенції учнів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 7 - 8. – С. 14 – 18. У співавторстві з Ісаєвою О.О.

96.Вивчення перекладацької діяльності українських письменників // Народна освіта: електронне видання. – 2008. - № 1 // www.narodnaosvita.kiev.ua.

2009 рік

97."Дзеркало Америки": Використання етнокультурологічного шляху аналізу при вивченні збірки В.Вітмена "Листя трави" // Зарубіжна література в школах. – 2009. – № 2 . – С. 2 – 5.

98.Хроніка. Міжнародна науково-практична конференція "Гоголь і світ" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 2. – С. 34.

99.Творча спадщина М.В.Гоголя крізь призму перекладознавства // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 3. – С. 2 – 4.

100.Кирило-Мефодіївські читання в Севастополі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 11. – С. 21.

101. Лекція 1.Осмислення специфіки художнього перекладу як передумова ефективної діяльності вчителя-зарубіжника // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – №  11. – С. 22 – 25.

 

2010 рік

102. Лекція 2. Особливості перекладацької діяльності крізь призму завдань шкільного курсу зарубіжної літератури. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 1. – С. 17 – 20.

103. Лекція 3. Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 2. – С. 31 – 35.

104. Лекція 4. Проблема сприйняття зарубіжної літератури школярами в дзеркалі соціології. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 3. – С. 34 – 36.

105. Лекція 5. Особливості міжкультурної комунікації засобами художнього тексту. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 4. – С. 26 – 31.

106. Лекція 6. Потенціал предмета "Зарубіжна література" у світлі перспектив розвитку особистості старшокласника. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 5. – С. 24 – 27.

107. Лекція 7. Дослідження специфіки вивчення перекладної літератури в сучасній вітчизняній методиці. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. –2010. – № 6. – С. 56 – 60.

108. Лекція 8. Проблема використання різних видів аналізу у процесі вивчення перекладних творів. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 10. – С. 8 – 11.

109. Компаративний підхід до викладання літератури в школі. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 12. – С. 6 – 9.

110. Литература. Учебник для 10-го класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения (отдельные темы) // Освіта України. №63 від 27 серпня 2010 р. – С. 10-13.  (у співавторстві з Ісаєвою О.О., Мельник А.О.).

111.Литература (русская и мировая). Учебник для 10-го класса авторов Е. А. Исаевой, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник (фрагмент) // Русская словесность в школах Украины. – 2010. – №5. – С. 25-32.

 

2011 р.

112. Формування компаративістської компетентності учнів у процесі вивчення світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 6. – С. 12 – 16.

113. Лекція 9. Теоретичне обґрунтування технології вивчення перекладної літератури в старших класах // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 1. – С. 12 – 15.

114. Лекція 10. Використання елементів теорії та історії художнього перекладу в практиці викладання шкільного курсу світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 3. – С. 24 – 27.

115. Лекція 11. Вивчення сторінок життя і творчості українських перекладачів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 4. – С. 20 – 24.

116. Лекція 12. Формування уявлення учнів про образ перекладача на матеріалі української та російської поезії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 5. – С. 16 – 19.

117. Лекція 13. Методика коментованого читання творів світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 11 - 12. – с. 22 – 25.

118. Защитник униженных и оскорблённых. Материалы к изучению жизни и творчества Чарльза Диккенса в профильных классах // Русская словесность в школах Украины. – 2011. – № 4. – С. 38-43.

2012 р.

119. Лекція 14. Використання різних видів коментаря у процесі вивчення перекладних творів // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. - № 1. – с. 18 – 22.

120. Лекція 15. Виразне і стереоскопічне читання творів світової літератури// Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. - № 5. – с. 46 – 48.

121. Лекція 16. Методика порівняння оригіналу й перекладу в процесі вивчення світової літератури // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. - № 10. – с. 40 – 45.

122. Окрилені компаративістикою (Огляд публікацій, присвячених компаративному підходу до вивчення літератури) // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. - № 11-12. – с. 23 – 25.

 

 

Матеріали конгресів, форумів, науково-практичних конференцій і семінарів

1995 рік

123.Розвиток образного мислення учнів у процесі вивчення світової літератури // Вивчення світової літератури в школі: Збірник науково-методичних матеріалів. Випуск 6. - Київ - Полтава, 1995, С. 22 - 29.

1997 рік

124.Гоголь і український культурний світ ( вивчення творчості письменника в середніх класах) // ІУ Гоголівські читання: Збірник наукових статей. - Полтава: ПДПІ, 1997, С. 184 - 186.

2001 рік

125.Використання критичної спадщини в процесі викладання світової літератури // Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення викл. заруб. л-ри в навч. закл. України. Зб. м-ів конф. – К.: КМІУВ ім. Б. Грінченка, 2001. – С. 74 – 81.

2002 рік

126.        Актуальні проблеми вивчення художнього перекладу в шкільному курсі “Зарубіжна література”// Мова і культура. Вип. 5. Том 5. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2002. – С. 98 – 104.

127.        Изучение контактных связей в школьном курсе литературы // Информационный вестник Форума русистов Украины. Вип. 3. – Симферополь, 2002. – С. 98 – 104.

2003 рік

128.        Шкільний предмет “Зарубіжна література” – важливий чинник у формуванні особистості учня // Громадянське виховання молоді засобами мови та літератури. Зб. м-ів конф. – Полтава: ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2003. – С. 189 – 194.

129.        Особливості вивчення перекладних художніх творів у шкільному курсі “Зарубіжна література” // Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Том ХХХVІІІ. – С. 75 – 80.

2004 рік

130.        Вивчення творчої спадщини М. Гоголя в процесі формування уявлення учнів про художній переклад // VІІ Міжнародні гоголівські читання: Зб. наук. праць. – Полтава: ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2004. – С. 198 – 202.

131.        Урахування читацького сприйняття перекладних творів як передумова ефективного викладання зарубіжної літератури // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2004. – Вип. 1. – С. 135 – 139.

132.        Формування уявлення учнів про художній переклад у процесі вивчення зарубіжної літератури // Вісник Житомирського педагогічного університету. Вип. № 15. – Житомир: ЖДПУ ім. І. Франка, 2004. – С. 24 – 27.

2005 рік

133.        Образ переводчика в русской и украинской поэзии ІІ пол. ХХ в. (Методические рекомендации к изучению темы) // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школах и высших учебных заведениях Украины: Сб. науч. тр. – К., 2005. – С. 103-106.

2006 рік

134.        Особливості сприйняття перекладних художніх творів у ранньому юнацькому віці // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія “Педагогічні науки”. Вип. 7. – Глухів: ГДПУ, 2006. – С. 185 – 189.

135.        Специфіка шкільного аналізу перекладного художнього твору // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет іме­­ні Григорія Сковороди”: Науково–теоретичний збірник. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – С. 86 – 93.

2007 рік

136.        Психолого-педагогічні та лінгвокультурологічні засади вивчення перекладних творів // Studiamethodology: Альманах. Вип. 22: Наук. вид. – Тернопіль: Підручники та посібники. – Севастополь: "Рибэст", 2007. – С. 347 – 355.

2008 рік

137.        Вивчення творчої спадщини Гоголя крізь призму перекладознавства // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – 2008. – № 14. – С. 56 – 62.

138.        Проблема специфіки вивчення перекладної літератури в сучасній вітчизняній методиці // Материалы докладов международной научно-практической конференции "Вторые севастопольские кирилло-мефодиевские чтения". – Севастополь: Рибэст, 2008. – С. 39 – 47.

139.        Особливості сприймання перекладної літератури у світлі перспектив розвитку особистості школяра // Книжка. Твір. Читання. Дитячий дискурс. М-ли науково-практичної конференції "Дитина читає…" в рамках книжкової виставки-ярмарки "Форум видавців – дітям". – Київ – Львів, 2008. – С. 44 – 53.

2009 рік

140.        Использование элементов переводоведения при изучении русской литературы в общеобразовательной школе // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: Сб. науч. тр. – К., 2009. – С. 424 – 428.

141.        Формування етнокультурної компетентності учнів засобами літератури //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 14: збірник наукових праць / За ред. А.Корольової. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – С. 148 – 153.

 

Тези

2000 рік

142.        Проблеми вивчення російської літератури // Всесвітня література та культура в навч. закладах України. – 2000. - № 11. – С. 9.

2007 рік

143.        Нова програма і проблеми формування уявлення учнів про художній переклад // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 2. – С. 11 – 12.

 

2010 рік

144. "Переклад – це те, що відкриває вікно, щоб впустити світло…" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 6. – С. 21 – 22.

145.Роль українських педагогів у становленні методики вивчення перекладної літератури. // Теоретична і дидактична філологія. Зб. наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2010. С. 195 – 204.

 

2011 р.

146. Формування уявлення учнів про діяльність українських перекладачів як вияв екзистенційного вибору. Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць / За заг. ред. Г.Л.Токмань. –Випуск 10. - К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2011. – С. 518 - 529.

147. Краєзнавчі  аспекти вивчення життя і творчості українських перекладачів Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи: зб. наук. праць. – Вінниця: ТОВ "Ландо ЛТД", 2011, С. 24 - 32.

148. Формирование представления школьников о русской переводной литературе как составляющей национальной культуры // Русский язык во времени и пространстве. Материалы ХІІ конгресса МАПРЯЛ. Т. 4.–  Шанхай: ShangaiForeignLanguageEducationPress, 2011.–С. 73 - 76.

149. Особенности изучения жизни и творчества Гёте в интегрированном курсе литературы Науковий часопис Національного педаго–гічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 29: збірник наукових праць / За ред. В.І.Гончарова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - С.89-93.

150. Особенности изучения жизни и творчества В.Маяковского в школах Украины Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподава-ния в школе и вузе. Сб. научных трудов. – К., 2011. – С. 475-479.

151. Изучение жизни и творчества Э.Хемингуэя в школе // Горизонты образования. – 2011. - № 2. – с. 35 – 39.

2012 р.

152. Специфіка розвитку мовлення учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури// Горизонти освіти. – 2012. - № 3. – С. 42 – 46.

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі

   

Новини  

   

Vinaora Visitors Counter  

910383
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
195
671
5241
893349
10034
5495
910383

Your IP: 46.229.168.144
Server Time: 2020-01-25 07:42:32
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ