Мельник А.О.

Деталі

 

Список публікацій

кандидата педагогічних наук,

доцента Мельник А. О.

Підручники

2010 рік

1. Мельник А.О. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 10-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ у співавторстві з О.О.Ісаєвою, Ж.В. Клименко. Запорожье: Премьер, 2010. 368 с. (Гриф МОН України)

2009 рік

2.Мельник А.О. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 9-го кл. общеобразоват. учебн. заведений с рус. яз. обучения / В соавторстве с Е.А. Исаевой, Ж.В. Клименко. Запорожье: Премьер, 2009. 288 с.

2011 рік

3. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 10-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник.  К: Видавничий дім «Освіта», 2011.  368 с. (Гриф МОН України(23 др. арк.)

4. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 11-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник.  Харьков: Сиция, 2011.  416 с. (Гриф МОН України(26 др. арк.)

5. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 9-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник.  К: Видавничий дім «Освіта», 2011.  288 с. (Гриф МОН України(18 др. арк.)

6. Світова література: підр. для 11-го кл. загальноосвітніх навч. закладів / О.О. Ісаєва, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник.  Харків: Сиция, 2011.  320 с. (Гриф МОН України(20 др. арк.)

Посібники

2003 рік

7.Мельник А.О. Зарубіжна література. Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 року. 5 клас: Посібник для вчителя.  Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.  128 с.

2005 рік

8. Мельник А.О. Зарубіжна література. 5 клас: Розгорнуте планування уроків за програмою 2005 року (12-річна школа).  Х.: Факт, 2005.  208 с.

2007 рік

9.Мельник А.О. Методическое руководство к учебникам«Литература» для 5-6 классов общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения авторов Исаевой Е.А., Сафарян С.И. / (у співавторстві з Ісаєвою О.О. та ін.  К.: Ін.-т сучас. підруч., 2007.  460 с. Автором підготовлено розділ «Организация внеклассной работы по литературе в 5-6 классах».

2008 рік

10.Мельник А.О. Изучение интегрированного курса «Литература» в 8 классе: пособие для учителя.  К.: Ґенеза, 2008.  264 с. (У співавторстві з О.О. Ісаєвою, О.К. Бицько; автором розроблено методичні рекомендації до проведення літературної вікторини «Русские писатели и Украина», С. 237-255.

 

Автореферат

11.Літературний розвиток учнів 5-7 класів у процесі навчально-ігрової діяльності: Автореф. дис¦ канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України.  К., 2006.  20 с.

 

Статті, тези

1999 рік

12.«Там русский дух... там Русью пахнет!» Фольклорные мотивы в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» // Русская словесность в школах Украины. 1999.  № 2.  С. 6-11.

2000 рік

13.Дві Попелюшки: такі схожі і несхожі. Конспект уроку з вивчення казки Ш. Перро. 5 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах.  2000.  № 7.  С. 3034.

14.«Там русский дух... там Русью пахнет!» Фольклорные мотивы в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» // Русская словесность в школах Украины.  2000.  № 3.  С. 17.

2001 рік

15.       Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури за програмою 2001 року. 5 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2001.  № 8.  С. 25.  №. 9.  С. 1418.  № 10.  С. 1015.  № 11.  С. 2631.  № 12.  С. 810.  2002.  № 1.  С. 811.  № 2.  С. 1216.  № 3.  С. 59.  № 4.  С. 713.

16.       Мир пушкинской сказки. Урок введения в мир этой сказки на примере изучения пролога к поэме «Руслан и Людмила» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2001.  № 10.  С. 79.

2002 рік

17.       Чарівний світ зарубіжної літератури. Підсумковий урок-вікторина у 5-му класі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.  2002.  № 5.  С. 3940.

18.       Мандрівка у твою мрію. Сценарій позакласного заходу, присвяченого роману Дж. Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь». 57 класи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2002.  № 12.  С. 5658.

19.       Чарівні мелодії Аріеля. Вивчення поезії П.Б. Шеллі. 5 клас //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.  2002.  №5.  С.2123.

20.       Здатність до емоційного сприйняття художнього твору учнями 5-8 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури // Мова і культура. У 10-ти томах. Випуск 5. Том V.  К., 2002.  С. 173180.

21.    Використання учнівських малюнків у процесі вивчення літератури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти».  К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002.  Ч. 3.  С. 100102.

2003 рік

22.       Передумови використання навчально-ігрової діяльності в процесі вивчення зарубіжної літератури //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2003.  № 3.  С. 4445.

23.       Роль навчально-ігрової діяльності у формуванні кваліфікованого читача при вивченні зарубіжної літератури у 5-7 класах // Наука і сучасність: Зб. наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.  К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003.  Том ХХХVІІІ.  С. 100104.

24.       Использование игровой деятельности при изучении литературы // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания. Сб. н. трудов.  К., 2003.  С. 247251.

25.       Поглиблюючи інтерес до творчості улюбленого письменника. Урок-гра за романом Жуля Верна «Таємничий острів». 6 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2003.  № 5.  С. 810.

26.       Система завдань і запитань до тематичного оцінювання (за програмою 2001 року). ІІ семестр. 5 клас //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2003.  № 1.  С. 3336.

2004 рік

27.       Організація навчально-ігрової діяльності учнів 5-7 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури // Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 15.  Житомир, 2004.  С. 6972.

28.       Вивчення передмови до циклу повістей М. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» з урахуванням ігрової природи твору // VІІ Міжнародні Гоголівські читання.  Полтава, 2004.  С. 202206.

29.       Принадний і розмаїтий світ літератури // Тема.  2004.  №2.  С. 56-57.

2005 рік

30.       Культурологічні й психолого-педагогічні основи використання навчально-ігрової діяльності при вивченні літератури у 5-7 класах // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2005.  № 2.  С. 3234.

31.       Ігри на уроках зарубіжної літератури (спроба їх класифікувати) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2005.  № 6.  С. 2024.

32.       Гра як перевірка знання твору (Підсумковий урок із вивчення повісті Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра») // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2005.  № 3.  С. 1618.

33.       Навчити сприймати п™єсу не тільки з глядацької зали, а й як твір для читання (Система уроків з вивчення п™єси-казки С.Маршака «Дванадцять місяців») // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2005.  №12.  С. 22-25.

2006 рік

34.       Мельник А.О. Складаємо рекламний проект улюбленої книги // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2006.  №5.  С. 40-41.

35.        «Раз, два, три, четыре, пять  вышли мальчики играть¦». Методические рекомендации по изучению произведений детского фольклора //Русская словесность в школах Украины.  2006.  №4.  С.32-38.

36.   Возвращение в Древнюю Элладу. Методические рекомендации по проведению литературного КВН, посвященного древнегреческой мифологии //Русская словесность в школах Украины.  2006.  №5.  С. 52-56.

37.  Особенности изучения произведений детского фольклора на уроках литературы в 5 классе //Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: Сб. науч. тр.  К., 2006.  С.493-497.

38. Літературна гра як прийом аналізу художнього твору //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник.  Тернопіль: Видавництво Астон, 2006.  С.115-122.

2007 рік

39.        «Для зверей приятель я хороши馻 Литературный утренник, посвященный поэзии Сергея Есенина о животных //Русская словесность в школах Украины.  2007.  №1.  С.54-56.

40.       Нова програма для 12-річної школи: думки, судження, пропозиції. Виступ на круглому столі «Актуальні проблеми методики літературної освіти та ефективні шляхи їх розв™язання» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2007. - №2.  С. 7-8.

41.       Тесты по методике преподавания литературы (Темы: Методика литературы как научная дисциплина. Содержание и структура школьного курса «Литература (русская и зарубежная)». Литературное развитие школьников. Методы обучения литературе. Урок литературы.) //Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2007.  № 1.  С. 58-60.

42.       Тесты по методике преподавания литературы (Темы: Этапы изучения художественного произведения в школе. Анализ художественного произведения (цель, принципы, пути анализа). Тематическое оценивание знаний и умений учеников по литературе. Изучение биографии писателя в школе.) //Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2007.  №4.  С. 76-78.

43.       Тесты по методике преподавания литературы (Изучение художественных произведений в их родовой специфике.) //Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2007.  №6.  С. 63-66.

44.       «Прочесть как следует произведение лирическое  вовсе не безделиц঻Размышления об итогах конкурса чтецов стихотворений А.С. Пушкина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2007.  № 5.  С. 73-78.

45.       Складання рекламних проектів за прочитаним твором як засіб літературного розвитку учнів 5-7 класів // Studiamethodologica: Альманах. Випуск 22.: Наукове видання [Текст]: [За заг. ред. О. В. Лещака].  Тернопіль.: «Підручники і посібники»  Севастополь: «Рибэст», 2007.  С. 366-372.

 

 

2008 рік

46.        «По просторам книжной вселенной». Методические рекомендации к заседаниям библиотечного кружка // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2008.  № 1.  С. 49-55.

47.       Дослідження проблеми структури уроку літератури у науковій спадщині Є. Пасічника та на сучасному етапі // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. Вип. 5.  К.: Міленіум, 2008.  С. 90-99.

48.       «Пять тысяч где, семь тысяч как, сто тысяч почему¦». Литературный круиз, посвящённый итоговому повторению изученного на уроках литературы в 5-ом классе // Русская словесность в школах Украины.  2008.  №2.  С.25-26.

49.       Структура урока литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2008.  № 2.  С. 15-22.

50.       Тесты по методике преподавания литературы //Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2008.  № 5.  С. 60-63.

51.       Изучение в школе предисловий к циклу повестей Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в школе / Тезисы международной научно-практической конференции 1-5 декабря, 2008 года «Современные подходы в преподавании русского языка и литературы в школе».  СПб.: СПбАППО, 2008.  С. 95-96.

52.       Структура урока литературы: теоретический аспект // Материалы докладов международной научно-практической конференции «Вторые севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения» - Севастополь.: Рибэст, 2008.  С. 54-60.

53.       Психолого-педагогічні засади використання навчально-ігрової діяльності в процесі вивчення зарубіжної літератури //Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праці. Вип. 1.  Сімферополь: кримський архів, 2008.  С. 375-386.

 

2009 рік

54.       Дієвий засіб літературного розвитку учнів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2009.  №2.  С. 24-26.

55.       Особенности изучения призведений древнерусской литературы в средней школе // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: Сб. научн. тр.  К., 2009.  С. 428-432.

56.       Відчуття ярмарку нестримних почуттів (з™ясування сенсу передмов до циклу повістей М.В.Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» з використанням ігрових прийомів) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2009.  №3.  С. 35-36.

57.       Тесты по методике преподавания литературы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2009.  № 2.  С. 51-53.

58.       «Вращается весь мир вкруг человека». Вводный урок в 7 классе на тему «Человек  главный объект изображения в художественной литературе. Личность автора, его труд, миропонимание и отношение к изображаемым героям» // Русская словесность в школах Украины.  2009.  №3.  С.32-33.

59        У каждого из нас свой Гоголь. Об итогах конкурса творческих студенческих работ, посвящённых 200-летию Николая Васильевича Гоголя «Н. В. Гоголь  наш современник» // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2009.  № 5.  С. 73-75.

 

2010 рік

 

60. Мельник А.О. Вчителю, перевір свої знання (Тести з методики викладання світової літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2010.  № 2.  С. 26-27

61. Мельник А.О. Вчителю, перевір свої знання (Тести з методики викладання світової літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2010.  № 3.  С. 32-34

62. Мельник А.О. Вчителю, перевір свої знання (Тести з методики викладання світової літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2010.  № 4.  С. 31-33

63. Мельник А.О. Широкий культурологічний контекст як необхідна умова поглибленого вивчення художнього твору (теорія і практика такого вивчення) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2010.  № 6.  С. 31-35

64. Мельник А.О. «Украина дорога и близка моему сердцу¦.» Методические рекомендации к изучению темы «Чехов и Украина» // Русская словесность в школах Украины.  2010.  №3.  С. 25-29

65. Мельник А.О. Методика организации диалога культур при изучении «Слова о полку Игореве» в школьном курсе «Литература» // Русский язык в поликультурном мире: IIIМеждународная научно-практическая конференция (6-9 июня 2009, г. Ялта): Сб. науч. тр.  Киев-Ялта, 2010.  С. 186-189

66. Мельник А.О. Теоретические основы изучения художественных произведений мировой литературы в культурологическом контексте // Науково-педагогічна діяльність Є. П. Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України: Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю діяльності вченого-педагога (24 вересня 2010 року) /За ред. А. М. Зубка, С. Ф. Одайник та ін.  Херсон: РІПО, 2010.  С. 137-141

67. Мельник А.О. Литература. 10 класс (фрагменты учебника) // Освіта України.  №63 (27 серпня 2010)  С. 10-13. У співавторстві з Ісаєвою О.О. та Клименко Ж.В.

68. Мельник А.О. Восстанавливая «портрет времени». Материалы к уроку по изучению повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» в культурологическом контексте // Русская словесность в школах Украины.  2010.  №5.  С. 35-39

69. Мельник А.О. Литература (русская и мировая). Учебник для 10-го класса авторов Е. А. Исаевой, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник // Русская словесность в школах Украины.  2010.  №5.  С. 25-32 (0,2 др. арк.).У співавторстві з Ісаєвою О.О. та Клименко Ж.В.

70. Мельник А.О. Организация диалога культур при изучении школьного курса «Литература» // ІІІ Міжнародні севастопольські Кирило-Мефодіївські читання: збірник наукових робіт, Т.1.  Севастополь: «Ріт пак», 2009.  С. 349-356

2011 рік

71. Мельник А.О. Вивчення художніх творів світової літератури в культурологічному контексті // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.  2011. - № 6.  С. 104-109 (0,4 др. арк.).

72. Мельник А.О. Використання літературно-краєзнавчих матеріалів при вивченні шкільного курсу «Література (російська та світова) // Літературне краєзнавство поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи: зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М.Куцевол (голов. ред.).  Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2011.  С. 136-142 (0,4 др.арк.).

73. Мельник А.О. Вчителю, перевір свої знання (Тести з методики викладання світової літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2011.  № 4.  С. 24-25 (0,1 др. арк.).

74. Мельник А.О. Изучение повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» в культурологическом контексте // Русский язык в поликультурном мире: IVМеждународная научно-практическая конференция (7-10 июня 2010, г. Ялта): Сб. науч. тр.  К., 2011.  С. 271-274 (0,3 др. арк.).

75. Мельник А.О. Изучение художественных произведений мировой литературы в культурологическом контексте // Русский язык и литература во времени и пространстве: Сб. науч. тр. / Под ред. Вербицкой Л. А., Лю Лиминя, Юркова Е. Е., Т.4.  Шанхай, 2011.  С. 584-589 (0,4 др.арк.).

76. Мельник А.О. Организация диалога культур при изучении школьного курса "Литература" // Сборник научно-методический статей по вопросам преподавания русского языка и литературы в мультикультурной среде/Под ред. Т.М.Балыхиной.  Москва-Киев, 2011.   С. 22-28 (0,5 др.арк.).

77. Мельник А.О. Принципы реализации культурологического подхода к изучению литературы в школьных учебниках // Русский язык и литература: Проблемы изучения преподавания в школе и вузе. 2011: Сб. науч. тр.  К., 2011.  С. 482-486 (0,3 др. арк.)

78. Мельник А.О. Структура урока литературы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.  Режим доступа: http://uapryal.com.ua/uchebno-metodicheskiy-razdel/page/2/?category=metodicheskaya-kopilka (0,6 др. арк.)

2012 рік

79. Модель изучения зарубежной литературы в культурологическом контексте// Проблеми вивчення і викладання російської мови та літератури в полікультурному просторі ХХІ століття (до 190-річчя від дня народження Ф. М. Достоєвського): Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару. Луцьк, 2012.  С. 315-322.

80. «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москв妻. Путевые заметки о московском путешествии победителей Всеукраинской олимпиады по русскому языку и литературе// Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2012.  №5.  С. 68-75

81. Использование учебно-игровой деятельности школьников во внеклассной работе по литературе // Русский язык, литература, культура в школе и вузе.  2012.  №3.  С. 22-27.

82. О структуре заданий, критериях оценивания олимпиадных работ по русской литературе и типичных ошибках школьников//[Електронний ресурс] // Офіційний сайт інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.  Режимдоступу: http: //ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2486&Itemid=10

83. Реализация культурологической линии в школьных учебниках по литературе для 9-11 классов школ с русским языком обучения//Русский язык и литература в школе и вузе: проблемы изучения и преподавания): Сб. науч. тр.  К., 2012.  С. 441-446.

84. Методика организации диалогического изучения «Слова о полку Игореве» в школьном курсе «Литература» // Русский язык@Литература@Культура: актуальные проблемы изучения и преподавания в России и за рубежом: I Международная научно-практическая интернет-конференция: Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова; филологический факультет; 512 октября, 23 ноября  ” 7 декабря 2009 г.: Труды и материалы / Сост. Богомолов А. Н., Дунаева Л. А. ” М.: МАКС Пресс, 2010.  С. 533-538

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі

   

Новини  

   

Vinaora Visitors Counter  

823807
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
97
1473
813355
11422
7131
823807

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-05-25 03:37:21
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ