Клименко Ж.В.

Деталі
Список публікацій
доктора педагогічних наук
професора Клименко Ж.В.
 
 
 
Монографії
2006 рік

1.     Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 340 с.

 

Підручники

2001 рік

2.     Клименко Ж. В. Зарубіжна література: Підручник для 6 кл. загальноосв. навч. закл.– К.: Вежа, 2001. – 448 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з Л. Ф. Мірошниченко, О.О. Ісаєвою).

2005 рік

3.     Клименко Ж. В. Зарубіжна література: Підручник для 5 кл. загальноосв. школи. – К.: Навчальна книга, 2005. – 288 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з Л. Ф. Мірошниченко).

2006 рік

4.     Клименко Ж. В. Зарубіжна література: Підручник для 6 кл. загальноосв. школи. – К.: Навчальна книга, 2006. – 368 с. (Гриф МОН України).

 

 

2009 рік

5.     Клименко Ж.В. Литература: Учебник для 9 кл. общеобразоват. учебных заведений. – Запорожье: Премьер, 2009. – 288 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з О.О. Ісаєвою, А.О. Мельник).

 

2010  рік

6. Клименко Ж.В., Исаева Е.А., Мельник А.О. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 10-го кл. общеобразоват. учебн. заведений с рус. яз. обучения. – Запорожье: Премьер, 2010. – 368 с.

7. Світова література: підр. для 11-го кл. загальноосв. навч. закл. (Гриф МОН України). У співаторстві з Ісаєвою О.О., Мельник А.О.–  Харків: Сиция, 2011. –320 с.

8. Литература. Интегрированный курс (русская и мировая): учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обуч. (Гриф МОН Украины). В соавторстве с Исаевой Е.А., Мельник А.О. – Харьков: Сиция, 2011. – 416 с.

 

 

Посібники

1998 рік

9.     Клименко Ж.В. У світі зарубіжної літератури. Посібник-хрестоматія для позаклас­но­го чи­тан­ня. 5 клас. – К.: Про­світа, 1998. - 480 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф., Ісаєвою О.О.).

10.     Клименко Ж. В. Словник-довідник із зарубіжної літератури. Навч. посібник для 5-6 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997 – № 4 – 7. – С. 33 – 34 ;1998. – № 5, 7. – С. 43 – 46, 46 – 48 (у співавторстві з Л.Ф. Мірошниченко, О.О. Ісаєвою та іншими).

2001 рік

11.     Клименко Ж. В. Зарубіжна література. 5 – 7 класи. Посібник-хрестоматія для позакласного читання. – Донецьк: ВКФ “БАО”, 2001. – 480 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з О.О. Ісаєвою).

12.     Клименко Ж. В. Зарубіжна література. 9 клас. Посібник-хрестоматія. – Донецьк: ВКФ “БАО”, 2001. – 864 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з Л.Ф. Мірошниченко).

13.Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Розгорнуте планування. 7 клас. – К.: Ленвіт, 2001. – 128 с. (Гриф МОН України).

2004 рік

14.Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 5 – 6 класи. – Харків: Ранок, 2004. – 128 с. (у співавторстві з О.О. Ісаєвою).

15.Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 7 – 8 класи. – Харків: Ранок, 2004. – 128 с. (у співавторстві з О. О. Ісаєвою).

 

 

Програми

1996 рік

16.Клименко Ж.В. Программы для вечерней средней общеобразовательной школы. Литература.6 - 12 классы. - К.: Перун, 1996. - 86 с. (у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф., Ісаєвою О.О.).

2000 рік

17.Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Програма для середньої загальноосвітньої школи. 5 – 11 класи. Проект // Зарубіжна література. – 2000. – № 34 – 35. – 39 с. (у співавторстві з Б.Б. Шалагіновим, Л.Ф. Мірошниченко, О. Ісаєвою та іншими).

2001 рік

17.Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 5 – 11 класи. – К.: Перун, 2001. – 112 с. (Гриф МОН України, у співавторстві з Б.Б. Шалагіновим та іншими).

2003 рік

19.Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 10 – 11 кл. (Проект) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2003. – № 7 –8. – С. 96 – 112 (Гриф МОН України, у співавторстві з Б. Шалагіновим, Л. Мірошниченко, О. Ісаєвою та іншими).

20. Інтегрований курс "Література" (російська та світова). 5-9 класи.Проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (У співавторстві з Ісаєвою О.О., Корнієнко О.О., Мельник А.О. та іншими). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/images/files/gromad_obg/2012/book/lit.doc

21. Программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением  на русском языке. 5-9 кл. Русский язык. Литература. Українська мова. (Гриф МОН Украины). В соавторстве с Исаевой О.О., Корниенко О.М., Мельник А.О. и другими. – К.: Вид. дім "Освіта", 2012. –  С. 64 – 151.

 

 

Автореферати

1999 рік

22. Клименко Ж. В. Взаємозв’язане вивчення зарубіжної та української літератур у 5 – 8 класах загальноосвітньої школи. Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. – К., 1999 – 18 с.

2008 рік

23.Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи. Автореф. дис… докт. пед. наук: 13.00.02 / НПУ ім. М. Драгоманова. – К., 2008. – 42 с.

Статті

1996 рік

24.Взаємозв’язане вивчення зарубіжної та української літератур у середній школі // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1996. - №12. - С. 4 - 7.

25.“Квітка на ймення Карел Чапек”. Два уроки по вивченню творчості чеського письменника. 8 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1996. - №5-6. - С.10 - 15.

26.“Майстер снів і казок”. Роль міжпредметних зв’язків у вивченні зарубіжної літератури в школі ( на прикладі уроку за творчістю Г.К.Андерсена). 5 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1996. - №2. - С.11 - 15.

1997 рік

27.Методичні рекомендації до взаємозв’язаного вивчення зарубіжної та української літератур у 5 класі // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1997. - №1. - С. 9 - 14.

28.Методичні рекомендації до взаємозв’язаного вивчення зарубіжної та української літератур у 6 класі // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1997. - №5. - С. 9 - 14.

29.Методичні рекомендації до взаємозв’язаного вивчення зарубіжної та української літератур. Українська поезія на уроці зарубіжної літератури // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1997. - №10. - С.2 - 5.

1998 рік

30.“Парасолька з головою папуги на кінці держачка”, або Таємниці Памели Ліндон Треверс // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998. - №6 .- С. 9 - 11.

31.“У чудовій, ясній країні”. Матеріали до уроку позакласного читання за казкою Е.Т.А.Гофмана “Лускунчик і Мишачий король”. 5 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998. - №9. - С.22 - 24.

32. У казковому світі Г.К.Андерсена. Методичні рекомендації до уроку позакласного читання. 5 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998. - №12. - С. 30 - 33.

33“Україно, квіте любий, сонячная руто...” Літературна композиція: Україна очима зарубіжних поетів ХХ століття // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1998. - №7. - С. 44 - 46.

34.Коштовні перлини. Прислів’я, приказки та загадки народів світу. 5 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. - №7. – С.7-11 (у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф., Ісаєвою О.О.).

1999 рік

35.Проблеми вивчення перекладу, переказу і переспіву // Зарубіжна література в навч. закладах. – 1999. – № 7. – С. 46 – 50.

36.“Для новачка штука надто чутлива…” Урок позакласного читання за оповіданням Марка Твена “Приборкання велосипеда”. 5 клас / У співавторстві з О.О.Ісаєвою // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. - № 3. – С. 22 – 24.

37.Проблема взаємодії літератур у компаративістиці // Зарубіжна література. – 1999. – № 33 – 34. – С. 5.

38.Психолого-педагогічні засади реалізації міжпредметних зв’язків // Зарубіжна література. – 1999. – № 36. – С. 8.

39.Значення контактних зв’язків // Зарубіжна література. – 1999. – № 41. – С. 3.

40.Система взаємозв’язаного вивчення літератур ( 5 – 8 класи) // Зарубіжна література. – 1999. - № 38. – С. 8.

31.Формування уявлення учнів про типологічні подібності // Зарубіжна література. – 1999. - № 47. – С. 3 – 4.

42.У гостину до зарубіжних письменників запрошує українська поезія. Літературна вікторина. 8 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. - № 7. – С. 20 – 22.

43.“Незгасаючий смолоскип” (Образ Ікара у світовій літературі). Матеріали до засідання літературного гуртка. 6 кл. // Зарубіжна література в навч. закладах. – 1999. – № 7. – С. 30 – 32.

2000 рік

44.Своє і запозичене // Зарубіжна література. – 2000. – № 2 – 3. – С. 3 – 4.

45.Дороговказ для вчителів зарубіжної літератури // Час. – 2000. - №19. – С. 8.

46.Специфіка викладання зарубіжної літератури в середній школі // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2000. – № 1. – С. 53 – 55.

47.Кожній школі – спеціально обладнаний літературний навчально-методичний центр // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2000. – № 4. – С. 52 – 55.

48.“Сто тридцятий коштовний камінь”. Шекспірівський сонет: оригінал і переклад. 8 клас // Зарубіжна література в навч. закладах. – 2000. – № 4. – С. 3 - 5.

49.Формування уявлення учнів про загальнолюдське та національне в літературі // Зарубіжна література в навч. закладах. – 2000. – № 5. – С. 5 - 8.

50.У пошуках чарівного Книгограда // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2000. – № 7-8. – С. 64 – 67.

51.Величний гімн миру. Методичні рекомендації до вивч. першого розділу поеми Г.В.Лонгфелло “Пісня про Гайавату”. 6 клас // Всесвітня література та культура в навч. закладах України. – 2000. – № 9. – С. 26 – 30.

52.Таємниці роману М.Ріда “Вершник без голови” // Всесвітня література та культура в навч. закладах України. – 2000. – № 10. – С. 11 – 15.

53.Різдвяні дива. Підготовка до написання твору-мініатюри. 6 клас // Всесвітня література та культура в навч. закладах України. – 2000. – № 12. – С. 2 – 5.

 

 

2001 рік

54.Використання елементів компаративістики в шкільній практиці // Всесвітня література та культура в навч. закладах України. – 2001. – № 1. – С. 54 – 55.

55.Підручник нового покоління. Яким він є. Яким має бути // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2001. – № 10. – С. 3 – 7 (у співавторстві з Л. Ф. Мірошниченко, О. О. Ісаєвою; автором розроблено методичну концепцію підручників із зарубіжної літератури для середніх класів).

2001 – 2002 рр.

56.Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури за програмою 2001 р. 7 клас // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2001. – №№ 8 – 12. – С. 16 –21, 24 – 27, 21 – 23, 18 - 21; 2002. - №№ 1 – 4, С. 16 -21, 20 – 25, 17 -22, 19 - 23.

2002 рік

57.Рецензія на методичний посібник З.В. Кирилюк “Зарубіжна література. Античність. Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. - № 12. – С. 52 – 53.

58.“Запашна квітка угорської поезії”. Методичні рекомендації до вивчення поеми Ш. Петефі “Витязь-Янош”. 7 кл. // Всесвітня література та культура в навч. закладах України. – 2002. – № 1. – С. 17 – 20.

59.Тематичне оцінювання знань та вмінь учнів у запитаннях і відповідях // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2002. – № 11. – С. 2 – 5.

2003 рік

60.Палкий протест проти тоталітаризму. Методичні рекомендації до вивчення новели Т. Манна “Маріо і чарівник”. 11 кл. // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2003. – № 1. – С. 30 – 33.

61.Тестування як складова оцінювання знань та вмінь учнів із літератури в школі // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2003. – № 1. – С. 30 – 33.

62.Специфіка викладання зарубіжної літератури в школі (деякі аспекти) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. - № 3. – С. 35 – 37.

63.Методические рекомендации к проведению тестирования на уроках литературы // Проблемы преподавания русского языка и литературы. Зб. м-ів к-ії – К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка, 2003. – С. 74 – 81.

2004 рік

64.Творче читання поглибить сприйняття твору (Методика використання коментарів) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2004. – № 2. – С. 8 – 13.

65.Осмислення світової літературно-критичної думки як поштовх до власних суджень // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2004. – № 4. – С. 2 – 7.

66.Порівняння оригіналу й перекладу в процесі вивчення зарубіжної літератури в старших класах // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2004. – № 6. – С. 16 – 20.

67.Людина – головний об’єкт зображення в літературі. Вступний урок у 7 класі // Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. – 2004. - № 2. – С. 90 – 92.

68.У пошуках чарівного Книгограда // Тема: на допомогу вчителю зарубіжної літератури. Громадський науково-методичний журнал. – 2004. - № 2 – С. 72 – 78.

69.Є така країна – Грінландія (Заочна оглядова екскурсія залами Феодосійського літературно-меморіального музею О. Гріна) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2004. – № 12. – С. 16 – 18.

 

 

2005 рік

70.Голоси поетів світу. 5 клас // Зарубіжна література. – 2005. – № 35 (435). – С. 3 – 19. (у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф.).

71.Повторювана неповторюваність (Організація гурткової діяльності старшокласників з урахуванням специфіки перекладної літератури) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2005. – № 2. – С. 53 – 55.

72.Два портрети одного сонета (Зіставлення кількох перекладів як засіб формування об’єктивного сприйняття оригіналу) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2005. – № 4. – С. 8 – 13.

73.Порівняння оригіналу й перекладу в процесі вивчення зарубіжної літератури в старших класах // Тема. – 2005. - № 1-2. – С. 18 – 28.

74.Розкриття значення перекладної літератури як важливого чинника формування української нації // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2005. - № 6. – С. 36 – 39.

75."Провідною для нашого підручника є ідея формування творчого читача" // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2005. - № 4. – С. 12 – 13.

76.Підручник як провідник шляхом творчого читача. Концептуальні засади варіативного підручника із зарубіжної літератури для 5 класу // Зарубіжна література. – 2005. – № 35 (435). – С. 1 – 3 (у співавторстві з Мірошниченко Л. Ф.; автором розроблено окремі положення концепції підручника із зарубіжної літератури для 5 класу).

2006 рік

77."Підручник має бути провідником у світі літератури” (про апробацію підручника із зарубіжної літератури для 5 класу) // Зарубіжна література. – 2006. –№ 21 (469). – С. 7 - 9 (у співавторстві з Мірошниченко Л. Ф.).

78.“Чародей русской лирики”. Литературный праздник “Поэзия С. Есенина в зеркале украинской культуры” // Русская словесность. – 2006. – № 2. – С. 52 – 54.

79.Етнокультурологічний шлях аналізу як ефективний засіб осягнення національної специфіки художніх творів // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2006. – № 5. – С. 55 – 56.

80.Підручник ЗЛ для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Розділ "Міф" // Зарубіжна література. – 2006. –№ 26 (474). – С. 1 – 22.

81.За апробованою концепцією (“Зарубіжна література”. 6 клас: методичне керівництво до підручника) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2006. – № 8. – С. 13 – 15.

82.Вторая жизнь оригинала. Формирование представления школьников о переводной литературе как составной национальной культуры // Русская словесность. – 2006. – № 3. – С. 5 – 7.

83.Специфіка викладання зарубіжної літератури в середній школі // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2006. – № 8. – С. 42 – 45.

2007 рік

84.Міжсеміотичний переклад як засіб поглибленого вивчення художнього твору (Методичні рекомендації щодо використання зразків такого перекладу) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2007. – № 3. – С. 13 – 15.

85.Специфіка діалогічного підходу до викладання зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школі. – 2007. - № 9 (57). – С. 2 – 5.

86.Організація виразного читання перекладних художніх творів // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2007. – № 4. – С. 12 – 14.

87.Воспитание культуры межнациональных отношений в процессе преподавания литературы // Русский язык и литература в школах Украины. – 2007. - № 5 (113). – С. 9 – 12.

88. Чи усвідомлюють наші учні специфіку перекладної літератури? (Методичні рекомендації до моніторингу її сприйняття) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2007. – № 6. – С. 10 – 12.

89. Концептуальні засади вивчення перекладної художньої літератури в загальноосвітній школі // Зарубіжна література. – 2007. – № 24 (520). –  С. 18 – 20.

90. Новела Р. Акутагави “Усмішка богів” як ключ до таємниць японської душі (Методичні рекомендації до уроку позакласного читання в 10 або 11 класі) // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. – 2007. – №  11 – 12 . – С. 58 – 62.

91. Вивчення питань теорії та історії перекладу як важливої складової предмета ”Зарубіжна література” // Зарубіжна література в школі. – 2007. – № 23 (71). – С. 14 – 17.

92.Формування уявлення старшокласників про творчу особистість перекладача в процесі вивчення зарубіжної літератури // Зарубіжна література. – 2007. – № 48 (544). – С. 7 – 11.

93.Не нівелювати специфіку курсу "Зарубіжна література", а на всіх рівнях підкреслювати її // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 3. – С. 11 – 14.

 

2008 рік

94.Розвиток ідей Є.Пасічника про національну освіту в методиці викладання зарубіжної літератури // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. – К.: Міленіум, 2008. – С. 65 – 74.

95.Розвивати літературознавчі компетенції учнів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 7 - 8. – С. 14 – 18. У співавторстві з Ісаєвою О.О.

96.Вивчення перекладацької діяльності українських письменників // Народна освіта: електронне видання. – 2008. - № 1 // www.narodnaosvita.kiev.ua.

2009 рік

97."Дзеркало Америки": Використання етнокультурологічного шляху аналізу при вивченні збірки В.Вітмена "Листя трави" // Зарубіжна література в школах. – 2009. – № 2 . – С. 2 – 5.

98.Хроніка. Міжнародна науково-практична конференція "Гоголь і світ" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 2. – С. 34.

99.Творча спадщина М.В.Гоголя крізь призму перекладознавства // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 3. – С. 2 – 4.

100.Кирило-Мефодіївські читання в Севастополі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 11. – С. 21.

101. Лекція 1.Осмислення специфіки художнього перекладу як передумова ефективної діяльності вчителя-зарубіжника // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – №  11. – С. 22 – 25.

 

2010 рік

102. Лекція 2. Особливості перекладацької діяльності крізь призму завдань шкільного курсу зарубіжної літератури. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 1. – С. 17 – 20.

103. Лекція 3. Соціологічні аспекти функціонування інонаціональної літератури. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 2. – С. 31 – 35.

104. Лекція 4. Проблема сприйняття зарубіжної літератури школярами в дзеркалі соціології. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 3. – С. 34 – 36.

105. Лекція 5. Особливості міжкультурної комунікації засобами художнього тексту. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 4. – С. 26 – 31.

106. Лекція 6. Потенціал предмета "Зарубіжна література" у світлі перспектив розвитку особистості старшокласника. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 5. – С. 24 – 27.

107. Лекція 7. Дослідження специфіки вивчення перекладної літератури в сучасній вітчизняній методиці. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. –2010. – № 6. – С. 56 – 60.

108. Лекція 8. Проблема використання різних видів аналізу у процесі вивчення перекладних творів. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 10. – С. 8 – 11.

109. Компаративний підхід до викладання літератури в школі. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 12. – С. 6 – 9.

110. Литература. Учебник для 10-го класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения (отдельные темы) // Освіта України. №63 від 27 серпня 2010 р. – С. 10-13.  (у співавторстві з Ісаєвою О.О., Мельник А.О.).

111.Литература (русская и мировая). Учебник для 10-го класса авторов Е. А. Исаевой, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник (фрагмент) // Русская словесность в школах Украины. – 2010. – №5. – С. 25-32.

 

2011 р.

112. Формування компаративістської компетентності учнів у процесі вивчення світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 6. – С. 12 – 16.

113. Лекція 9. Теоретичне обґрунтування технології вивчення перекладної літератури в старших класах // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 1. – С. 12 – 15.

114. Лекція 10. Використання елементів теорії та історії художнього перекладу в практиці викладання шкільного курсу світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 3. – С. 24 – 27.

115. Лекція 11. Вивчення сторінок життя і творчості українських перекладачів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 4. – С. 20 – 24.

116. Лекція 12. Формування уявлення учнів про образ перекладача на матеріалі української та російської поезії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 5. – С. 16 – 19.

117. Лекція 13. Методика коментованого читання творів світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 11 - 12. – с. 22 – 25.

118. Защитник униженных и оскорблённых. Материалы к изучению жизни и творчества Чарльза Диккенса в профильных классах // Русская словесность в школах Украины. – 2011. – № 4. – С. 38-43.

2012 р.

119. Лекція 14. Використання різних видів коментаря у процесі вивчення перекладних творів // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. - № 1. – с. 18 – 22.

120. Лекція 15. Виразне і стереоскопічне читання творів світової літератури// Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. - № 5. – с. 46 – 48.

121. Лекція 16. Методика порівняння оригіналу й перекладу в процесі вивчення світової літератури // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. - № 10. – с. 40 – 45.

122. Окрилені компаративістикою (Огляд публікацій, присвячених компаративному підходу до вивчення літератури) // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. - № 11-12. – с. 23 – 25.

 

 

Матеріали конгресів, форумів, науково-практичних конференцій і семінарів

1995 рік

123.Розвиток образного мислення учнів у процесі вивчення світової літератури // Вивчення світової літератури в школі: Збірник науково-методичних матеріалів. Випуск 6. - Київ - Полтава, 1995, С. 22 - 29.

1997 рік

124.Гоголь і український культурний світ ( вивчення творчості письменника в середніх класах) // ІУ Гоголівські читання: Збірник наукових статей. - Полтава: ПДПІ, 1997, С. 184 - 186.

2001 рік

125.Використання критичної спадщини в процесі викладання світової літератури // Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення викл. заруб. л-ри в навч. закл. України. Зб. м-ів конф. – К.: КМІУВ ім. Б. Грінченка, 2001. – С. 74 – 81.

2002 рік

126.        Актуальні проблеми вивчення художнього перекладу в шкільному курсі “Зарубіжна література”// Мова і культура. Вип. 5. Том 5. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2002. – С. 98 – 104.

127.        Изучение контактных связей в школьном курсе литературы // Информационный вестник Форума русистов Украины. Вип. 3. – Симферополь, 2002. – С. 98 – 104.

2003 рік

128.        Шкільний предмет “Зарубіжна література” – важливий чинник у формуванні особистості учня // Громадянське виховання молоді засобами мови та літератури. Зб. м-ів конф. – Полтава: ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2003. – С. 189 – 194.

129.        Особливості вивчення перекладних художніх творів у шкільному курсі “Зарубіжна література” // Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Том ХХХVІІІ. – С. 75 – 80.

2004 рік

130.        Вивчення творчої спадщини М. Гоголя в процесі формування уявлення учнів про художній переклад // VІІ Міжнародні гоголівські читання: Зб. наук. праць. – Полтава: ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2004. – С. 198 – 202.

131.        Урахування читацького сприйняття перекладних творів як передумова ефективного викладання зарубіжної літератури // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2004. – Вип. 1. – С. 135 – 139.

132.        Формування уявлення учнів про художній переклад у процесі вивчення зарубіжної літератури // Вісник Житомирського педагогічного університету. Вип. № 15. – Житомир: ЖДПУ ім. І. Франка, 2004. – С. 24 – 27.

2005 рік

133.        Образ переводчика в русской и украинской поэзии ІІ пол. ХХ в. (Методические рекомендации к изучению темы) // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школах и высших учебных заведениях Украины: Сб. науч. тр. – К., 2005. – С. 103-106.

2006 рік

134.        Особливості сприйняття перекладних художніх творів у ранньому юнацькому віці // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія “Педагогічні науки”. Вип. 7. – Глухів: ГДПУ, 2006. – С. 185 – 189.

135.        Специфіка шкільного аналізу перекладного художнього твору // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет іме­­ні Григорія Сковороди”: Науково–теоретичний збірник. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. – С. 86 – 93.

2007 рік

136.        Психолого-педагогічні та лінгвокультурологічні засади вивчення перекладних творів // Studiamethodology: Альманах. Вип. 22: Наук. вид. – Тернопіль: Підручники та посібники. – Севастополь: "Рибэст", 2007. – С. 347 – 355.

2008 рік

137.        Вивчення творчої спадщини Гоголя крізь призму перекладознавства // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – 2008. – № 14. – С. 56 – 62.

138.        Проблема специфіки вивчення перекладної літератури в сучасній вітчизняній методиці // Материалы докладов международной научно-практической конференции "Вторые севастопольские кирилло-мефодиевские чтения". – Севастополь: Рибэст, 2008. – С. 39 – 47.

139.        Особливості сприймання перекладної літератури у світлі перспектив розвитку особистості школяра // Книжка. Твір. Читання. Дитячий дискурс. М-ли науково-практичної конференції "Дитина читає…" в рамках книжкової виставки-ярмарки "Форум видавців – дітям". – Київ – Львів, 2008. – С. 44 – 53.

2009 рік

140.        Использование элементов переводоведения при изучении русской литературы в общеобразовательной школе // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: Сб. науч. тр. – К., 2009. – С. 424 – 428.

141.        Формування етнокультурної компетентності учнів засобами літератури //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 14: збірник наукових праць / За ред. А.Корольової. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – С. 148 – 153.

 

Тези

2000 рік

142.        Проблеми вивчення російської літератури // Всесвітня література та культура в навч. закладах України. – 2000. - № 11. – С. 9.

2007 рік

143.        Нова програма і проблеми формування уявлення учнів про художній переклад // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 2. – С. 11 – 12.

 

2010 рік

144. "Переклад – це те, що відкриває вікно, щоб впустити світло…" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 6. – С. 21 – 22.

145.Роль українських педагогів у становленні методики вивчення перекладної літератури. // Теоретична і дидактична філологія. Зб. наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: СКД, 2010. С. 195 – 204.

 

2011 р.

146. Формування уявлення учнів про діяльність українських перекладачів як вияв екзистенційного вибору. Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць / За заг. ред. Г.Л.Токмань. –Випуск 10. - К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2011. – С. 518 - 529.

147. Краєзнавчі  аспекти вивчення життя і творчості українських перекладачів Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи: зб. наук. праць. – Вінниця: ТОВ "Ландо ЛТД", 2011, С. 24 - 32.

148. Формирование представления школьников о русской переводной литературе как составляющей национальной культуры // Русский язык во времени и пространстве. Материалы ХІІ конгресса МАПРЯЛ. Т. 4.–  Шанхай: ShangaiForeignLanguageEducationPress, 2011.–С. 73 - 76.

149. Особенности изучения жизни и творчества Гёте в интегрированном курсе литературы Науковий часопис Національного педаго–гічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 29: збірник наукових праць / За ред. В.І.Гончарова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - С.89-93.

150. Особенности изучения жизни и творчества В.Маяковского в школах Украины Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподава-ния в школе и вузе. Сб. научных трудов. – К., 2011. – С. 475-479.

151. Изучение жизни и творчества Э.Хемингуэя в школе // Горизонты образования. – 2011. - № 2. – с. 35 – 39.

2012 р.

152. Специфіка розвитку мовлення учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури// Горизонти освіти. – 2012. - № 3. – С. 42 – 46.

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 5 гостей та відсутні користувачі

   

Новини  

   

Vinaora Visitors Counter  

823801
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
97
1467
813355
11416
7131
823801

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-05-25 03:21:54
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ