Ісаєва О.О.

Деталі

 

Список публікацій

доктора педагогічних наук,

професора Ісаєвої О.О.

 

 

 

Монографії

2000 рік

1.     Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури. – К.: Ленвіт, 2000, - 184 с. (Гриф МОН України)

2003 рік

2.     Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури. – К., 2003, - 380 с.   (Гриф МОН України)

 

Державні стандарти, навчальні програми, підручники та посібники

1996 рік

3.     Программы для вечерней средней общеобразовательной школы. Литература. 6 – 12 классы., К.: Перун, 1996. – 85 с. ( у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф., Клименко Ж.В.). (Гриф МОН України)

1997 -1998 рік

4.     Словник –довідник із зарубіжної літератури: Навч. посібник для 5-6 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997 - № 4,5,6,7; 1998. - №1,5, 7 (у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф., Чепурко О.М., Півнюк Н.О., Давидюк Л.В., Клименко Ж.В., Задорожньою О.Ф.) (Гриф МОН України)

5.     У світі зарубіжної літератури. Посібник-хрестоматія для позакласного читання. 5 клас. – К.: Просвіта,1998. - 480 с. ( у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф., Клименко Ж.В.) (Гриф МОН України)

2000 рік

6.     Орієнтовна програма уроків розвитку мовлення у процесі вивчення зарубіжної літератури у 5-11 класах// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2000, № 3,С. 29 – 36, № 4, - С. 29 – 36. (Гриф МОН України)

7.     Зарубіжна література. Програма для середньої загальноосвітньої школи. 5-11 класи (Проект) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2000, № 7-8, с.3 – 32. ( у співавторстві з Шалагіновим Б.Б., Мірошниченко Л.Ф., Клименко Ж.В., Корнієнко О.О., Дорофеєвої Н.І., Рудаківською С.В.) (Гриф МОН України)

2001 рік

8.     Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5 – 11 класи. /За редакцією докт. філ.н., проф., акад. НАН України Д.В.Затонського, докт. філ. наук, проф. К.О.Шахової, канд. філ.наук Є.В.Волощук. – К.: Шкільний світ. – 2001. – 79 с. (у співавторстві з Шалагіновим Б.Б., Мірошниченко Л.Ф., Клименко Ж.В., Корнієнко О.О., Дорофеєвої Н.І., Рудаківською С.В.).(Гриф МОН України)

9.     Зарубіжна література. Посібник – хрестоматія. 11 клас.- Донецьк : ВКФ “БАО”, 2001. – 832 с. (у співавторстві з О.О.Куцевол). (Гриф МОН України)

10.Зарубіжна література. Посібник – хрестоматія для позакласного та самостійного читання. 5 – 7 класи.- Донецьк : ВКФ “БАО”, 2001. – 480 с. ( у співавторстві з Ж.В.Клименко). (Гриф МОН України)

11.Зарубіжна література: Підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. / Л.Ф.Мірошниченко, О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко – К.: Вежа, 2001. – 448с. – 23, 52 др.арк. (Гриф МОН України)

2002 рік

12.Зарубіжна література. 6 клас. Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 р. – К.: Ленвіт, 2002. – 111 с. (Гриф МОН України)

13.Орієнтовна програма уроків розвитку мовлення та методичні рекомендації до них ( за програмою 2001 року) // Всесвітня література в середніх навальних закладах України. – 2002. -№ 10. – С. 2 – 8, 2003. - №1.- С. 8 – 13.

2003 рік

14. Державні стандарти базової і повної середньої освіти ( Проект): Освітня галузь “Мови і літератури” / Література // Всесвітня література в середніх навальних закладах України. – 2003. -№ 1. – С.4 – 6. (у співавторстві з Н.Й.Волошиною, Є.В.Волощук, А.В.Градовським, С.О.Жилою, Н.М.Нагорною, Л.А.Сімаковою).

15.Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 10-11 класи (Проект) // Всесвітня література в середніх навальних закладах України. – 2003. -№ 7-8. – С. 96 – 112. (у співавторстві з Л.Ф.Мірошниченко, Б.Б.Шалагіновим, Ж.В.Клименко, Н.І.Дорофієвою, С.В.Рудаківською). (Гриф МОН України)

2004 рік

16. Державні стандарти базової і повної середньої освіти ( Проект): Освітня галузь “Мови і літератури” / Літературний компонент// Освіта України. – 2004. - № 5 (500). – 20 січня 2004 р.- С.1 – 4. (у співавторстві з Н. Й. Волошиною, Є. В. Волощук, А. В. Градовським, С. О. Жилою, Н. М. Нагорною, Л. А. Сімаковою та іншіми). (Гриф МОН України)

17.Зарубіжна література. Позакласні заходи. 5 – 6 класи: Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво „Ранок”, 2004. – 128 с. ( у співавторстві з Клименко Ж.В.) (Гриф МОН України)

18.Зарубіжна література. Позакласні заходи. 7 – 8 класи: Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво „Ранок”, 2004. – 128 с. ( у співавторстві з Клименко Ж.В.) (Гриф МОН України)

2005 рік

19.Литература: Учеб. для 5 кл. общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения. – К.: Навч. книга, 2005. – 320 с. (у співавторстві з С.І. Сафарян). (Гриф МОН України)

2006 рік

20. Литература: Учеб. для 6 кл. общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения. – К.: Навч. книга, 2006. – 368 с. (у співавторстві з С.І. Сафарян). (Гриф МОН України)

21.Програми з філогічних і суспільно-гуманітарних дисципілін для вечірних (змінних) загальноосвітніх навчальних закладів 6-12 кл./ М-во освіти і науки України // Литература (русская и зарубежная). – К.: Пед. преса, 2006 . – С. 326 – 381. (Гриф МОН України)

2007 рік

22. Методическое руководство к учебникам «Литература» для 5-6 классов общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения авторов Исаевой Е.А., Сафарян С.И. . – К.: ТОВ «Інститут сучасного підручника», 2007. – 460 с. (у співавторстві з Білань Л., Мельник А. та Скрипник Т.)

2008 рік

23. Изучение интегрированного курса «Литература» в 8 классе: Пособие для учителя/ Е.А.Исаева, О.К. Быцько, А.О. Мельник – К.: Генеза, 2008. – 264 с. (Гриф МОН України)

2009 рік

24. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 9-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – Запорожье: Премьер, 2009. – 288 с. (Гриф МОН України)

2010 рік 

 

26. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 10-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – Запорожье: Премьер, 2010. – 368 с. (Гриф МОН України)  

27. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 11-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – Харьков: Сиция, 2011. – 416 с. (Гриф МОН України)

28  Світова література: підр. для 11-го кл. загальноосвітніх навч. закладів / О.О. Ісаєва, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – Харків: Сиция, 2011. – 320 с.

2012 рік

29Ісаєва О. Манівські випробування - 2012 (Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України зі світової літератури у 2012 р.) / Олена Ісаєва. – К.: ТОВ «Праймдрук», 2012. – 18 с.

30 Інтегрований курс "Література" (російська та світова). 5-9 класи. Проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (У співавторстві зКлименко Ж.В., Корнієнко О.О., Мельник А.О. та іншими). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/images/files/gromad_obg/2012/book/lit.doc.

31 Литература (русская и мировая). Программа. 5 – 9 класси для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения  // Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке: 5-9 классы / Русский язык, Литература, Українська мова. — К. : Видавничий дім "Освіта", 2012. — С. 80-129. (Гриф МОН України)

 

Автореферати дисертацій

1996 рік

32. Формирование мировоззрения старшеклассников при изучении художественного произвдения. – Автореферат канд. дисс. (13.00. 02). –К.- 1996. – 24 с.

2004 рік

33.Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури. – Автореферат. доктор. дисс. (13.00.02). – К.- 2004. – 40 с.  

 

Статті в наукових журналах та збірниках

1994 рік

34. “Сірий – колір надії”: Сценарій літературно-музичного вечора, присвяченого життю і творчості Ірини Ратушинської // Відродження. – 1994. - № 9. – с.68 – 71.

1995 рік

35. Формирование мировоззрения старшеклассников на уроках мировой литературы // Вивчення світової літератури у школі : Збірник науково-методичних матеріалів. – К. – Полтава, 1995. – Вип.6 – С.29 – 36.

36. Опутанные колючей проволокой: Урок – беседа по изучению повести Г.Владимова “Верный Руслан” // Відродження. – 1995. - № 5-6, - С.20-23.

1996 рік

37. Проникая в тайну поэтической строки: Урок обучения особенностям чтения лирических произведений Й. Бродского// Відродження . – 1996. - №2, - С.39 – 42.

38. “Ад – это мы сами…” (Дискуссия как способ формирования мировоззрения старшеклассников : На примере изучения повести С.Довлатова “Зона”// Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996. - № 3. – С. 31-34.

39. Позакласне читання як засіб формування особистісного ставлення учнів при вивченні художнього твору: На прикладі вивчення казки О.О.Мілна “ Вінні – Пух…” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996.-№ 9. – С. 7- 10.

40. Восприятие художественного произведения как способ формирования мировоззрения старшеклассников. На примере изучения повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996. - № 9. – С. 20 – 24.

41. “Живее, чем в жизни» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1996. - № 2. – С. 60 – 62.

1997 рік

42. Организация исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». – IV Гоголівські читання, Збірник наукових статей, Полтава, 1997,- С. 175 – 177.

43. Записки из Колымского ада. Варлам Шаламов. // Зарубіжна література, 1997, № 3, - С. 29 – 35.

44. Литературно- музыкальная композиция как способ развития творческих способностей старшеклассников. А. Галич – Зарубіжна література, 1997, № 8 , - С. 43 – 47.

45. Обзорный урок-семинар в системе изучения зарубежной литературы в школе. Писатели третьей волны эмиграции. 11 класс // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1997, - № 9, С. 35- 39.

46. Чи все ти знаєш про казку? Підсумковий урок –вікторина. 5 клас. – Зарубіжна література в навчальних закладах, 1997, № 10, - С. 13 – 15.

1998 рік

47. Дещо про читацьку культуру та шляхи зацікавлення книгою // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1998,- № 2, - С. 35-38.

48. Теоретичні засади системи формування читача і вміння використовувати інтереси сучасних школярів. // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998,- № 4, - С. 2-6.

49. Історія про найкращу в світі няню. Вивчення повісті- казки П.Л.Треверс “Мері Поппінс”. 5 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998, № 6, - С. 11 – 12.

50. Бібліотечні уроки як засіб формування читача // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998, № 6 , С. 27 – 31.

51. Організація сімейного читання як фактор формування читача. // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998, № 7, С. 37 – 39.

52. Ілюстрації до художніх творів і проблема формування читача // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998, № 8,- С. 28 – 32.

53. Вивчення літературно-критичних матеріалів на уроках зарубіжної літератури і проблема формування читача // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998, № 9, С. 36 – 39.

54. Розвиток мовлення учнів та проблема формування читача. // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998, № 12, - С. 41 – 45.

55. “Їм обом потрібен час…”. Урок зв^язного мовлення за оповіданням Джеймса Олдріджа “Останній дюйм”. 7 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах,1998, № 12. – С. 45 – 47.

1999 рік

56. Методичні рекомендації з розвитку мовлення учнів 8 – 11 класів. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 1, - С. 39 – 41.

57. Любов – покірність чи любов – боротьба? Узагальнюючий урок – семінар за романом Кнута Гамсуна “Пан”. 11 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 1 . – С. 41 – 44.

58. “Для новачка штука надто чутлива…” Урок позакласного читання за оповіданням Марка Твена “Приборкання велосипеда”. 5 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 3,- С. 22 – 24. ( у співавторстві з Клименко Ж.В.).

59. Хто ви – Дон Кіхоте Ламанчський? Урок – засідання прес - клубу з використанням літературно- критичних матеріалів. 8 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 5, - С. 14 –17.

60. І нема дивнішої краси, і нема святішої святині”. Сценарій літературного свята до Дня Матері. 5 – 7 класи. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 5,- С. 47 –49.

61. Організація дослідницької діяльності школярів на уроках зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 1999, № 7, - С. 3 – 5.

62. “Гімн дитинству, перекладений прозою…” Гра “Щасливий випадок” з вивчення повісті Марка Твена “Пригоди Тома Сойєра”. 5 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 7, - С. 8 – 14.

63. Позакласна робота із зарубіжної літератури та проблема формування читача. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 7, - С. 8 – 14.

64. Позакласне читання як засіб формування читача. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 8, - С. 48 – 51.

65. “Входить у школу старий гном…” Урок позакласного читання з вивчення казки З.Топеліуса “ Казка про старого гнома”. 5 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 8, - С. 51 – 53.

2000 рік

66. “Любов дала життя, і рух, і силу…” Сценарій літературно-музичного вечора до Дня святого Валентина. 9 – 11 класи.// Зарубіжна література в навчальних закладах, 2000, № 1, - С. 53-57.

67. Чи потрібна теорія літератури на уроці зарубіжної ? ( Про її роль у розвитку читацької культури школярів та практику формування // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2000, № 5, с.9 – 12.

68. “Жив – був один дивак...” Сценарій літературної вистави, присвяченої творчості Г.К.Андерсена. 5 клас// Зарубіжна література в навчальних закладах, 2000, № 5, с. 60 – 64.

69. Історія про двох хоробрих реформаторів. Урок позакласного читання з вивчення повісті Я.Корчака “Мацюсеві пригоди”. 5 клас// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2000, № 5, с.42 – 44.

70. Сіндбадові чари. Урок з вивчення “ Казки про Сіндбада-мореплавця”. 5 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2000, № 9, с.24 – 26.

71. Ключі від однієї лондонської таємниці. Методичні рекомендації до вивчення оповідання Артура Конан Дойля ”Пістрява стрічка”.7 клас// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2000, № 10, с. 2-4.

72. Організація самостійної роботи учнів при вивченні зарубіжної літератури // Зарубіжна література в навчальних закладах, 2000, № 10, с.13-14.

73. “Серед зірок нас очікує Невідоме...” (Станіслав Лем). (Комбінований урок з використанням біографічних та літературознавчих досліджень учнів за романом С.Лема “Соляріс” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2000, № 11, с. 55- 57.

74. Дискусія на уроках зарубіжної літератури. На матеріалі уроку-диспуту з вивчення роману А.Камю “Чума”.11 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах, 2000, № 12. - С.15-18.

75. И жар души, и пламень сердца, и чувства   трепетный огонь. Разговор о Наташе Ростовой. 10 клас.// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2000, № 12. - С.22-24.

2001 рік

76. Роль дискусії у розвитку читацької діяльності школярів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2001, № 1, с.55 - 56.

77. Виразне читання ( Методичні поради щодо його проведення та оцінювання за 12-бальною системою) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2001, № 4.- С. 17-18.

78. Дискусія – один із найефективніших засобів формування читача // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2001, № 5.- С. 20 - 21.

79. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури за програмою 2001 р. 6 клас.// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2001, № 8, 9,10, 11, 12, 2002, № 1,2, 3, 4.

80. Підручник нового покоління. Яким він є. Яким має бути. / Мірошниченко Л.Ф., Ісаєва.О.О., Клименко Ж.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2001, № 10. - С. 3- 6.

81. Інтерактивні види та форми робіт при вивченні зарубіжної літератури в школі // Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення викладання зарубіжної літератури в навчальних закладах України. Збірник матеріалів конференції. – К.: КМІУВ імені Б.Грінченка, 2001. – С. 66- 73.

2002 рік

82. Він "був речником людяності" (Сценарій літературно-музичної композиції) //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2002, № 1, С. 53 – 54.

83. Шляхами мужності та відваги разом з капітаном "Пілігрима". Методичні рекомендації до вивчення роману Ж.Верна" П’ятнадцятилітній капітан" у 6 класі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2002, № 1, С. 11 – 15.

84. Світ Марка Твена. Матеріали до вивчення роману "Пригоди Тома Сойєра". 6 клас. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2002. - № 4. - С. 7-9.

85. Від первісного сприйняття постмодерністської лірики до її осягнення (Методичні рекомендації щодо вивчення поезії Йосипа Бродського) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 4. - С. 44- 47.

86. Сучасний кабінет літератури: яким йому бути ? Типи кабінетів зарубіжної літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2002. - № 5. - С. 5-8.

87. От і закінчується 6 - й клас... Матеріали до підсумкового уроку в 6 класі. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2002. - № 5. - С. 41 – 42..

88. Специфика изучения курса "Литература" в 5-8 классах // Русская словесность. – 2002. - №2. – С. 3-5.

89. Роль і засоби організації дискусії в школі // Світло. – 2002. - № 1 ( 20). – С.34 – 37.

90. Використання новітніх комп’ютерних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 8. - С. 57- 61.

91. Мистецтво слова якшкола розвитку мовлення учнів (Прожанри письмових висловлювань на уроках зарубіжної літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 9. - С. 2- 5.

92. Диалог искусств на уроке литературы. Изучение поэзии А.Блока во взаимосвязи с творчеством М.Врубеля // Русская словесность в школах Украины. – 2002. - № 5. – С. 33-36.

93. Пасивне сприйняття чи інтерактивна форма вивчення зарубіжної літератури у старших класах ? (Про способи активізації сприйняття шкільної лекції) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 11. – С. 9-11.

94. Можливості Інтернет при вивченні зарубіжної літератури у ВУЗі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Проблеми вищої педагогічної освіти в світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти і виступу Президента України Л.Д.Кучми. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2002. – Ч.2. – С.76-78.

95. Можливості використання Інтернет у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі // Мова і культура. У 10-ти томах. Випуск 5. Т.V/ Проблеми гуманізації навчання і культурологічний підхід до методики викладання мови і літератури. – К., 2002. - C.111 –115.

96. Школьная лекция как интерактивная форма изучения зарубежной литературы в старших классах // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания: Сб. научн. трудов. – К.: КГПУ им. Б.Д.Гринченко: ИПЦ, 2002. – С.229 – 233.

2003 рік

97. Комп’ютерні технології і підручник зарубіжної літератури : недосяжна утопія и нагальна потреба? / Шалагінов Б.Б., Ісаєва О.О.// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. № 2. – С.4-5.

98. Диалог искусств на уроке литературы как способ развития читательской деятельности учащихся (На примере изучения поэзии А. Блока во взаимосвязи с творчеством М. Врубеля // Информационный вестник Форума русистов Украины / Выпуск 4. – Симферополь. – 2003. – С. 77 – 85.

99.Сучасні технології навчання у процесі викладання зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003.- № 3. – С.37-38.

100. Діалог автора та читача при вивченні літератури в школі // Материалы научно-практической конференции (11 апреля 2003 года) «Преподавание русского языка и литературы в общеобразовательных учебных заведениях Украины с русским языком обучения: современное состояние и перспективы» . – К.- 2003. – С. 7 – 10.

101. Організація позакласного читання у шкільному курсі зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003.- № 5. – С. 2 –5.

102. Феномен сучасної дитячої літератури (Інтелект-шоу “Еврика” за казкою Дж. К.Ролінг “Гаррі Поттер і філософський камінь”)// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. № 5. – С. 51 –52.

103.Використання новітніх педагогічних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури// Наука і сучасність – Т.XXXVIII: Збірник наукових праць – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – С. 64-67. 

2004 рік

104. Концептуальні основи аналізу художнього тексту в школі (Про герменевтичну спрямованість цього аналізу) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. - № 6. – С. 2 –5.

105.У гостину до справжньої чарівниці (Літературне свято, присвячене творчості Астрід Ліндгрен) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. - № 12. – С. 38 – 40.

106. Технологія розвитку читацької діяльності учнів (на прикладі вивчення поеми М.Гоголя „Мертві душі”)// VII Міжнародні Гоголівські читання: Збірник наукових праць. – Полтава: ПДПУ, 2004. – С. 193 – 198.

2005 рік

107.Не просто повторити засвоєне, а осмислити його заново (Методика організації підсумкового етапу вивчення художнього твору в школі) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 3. – С. 10 – 15.

108.        Застосовуючи новітні технології розвитку читацької діяльності учня (Мотивація вивчення художнього твору, повільне та перерване читання, використання літературно-критичних матеріалів та комп’ютерної програми під час вивчення поеми „Мертві душі” М.Гоголя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 4. – С. 35 – 36.

109.         Об учебниках по литературе (русской и зарубежной) для 5 класса // Русская словесность в школах Украины. – 2005. – № 3. – С. 35-37 (в соавторстве с Сафарян С.И.)

110.         Соціологічний аспект проблеми читання творів зарубіжної літератури школярами // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 6. – С. 25 – 29.

111.         О новых программах по русскому языку и литературе// Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2005. - № 3. – С. 34- 41 (у співавторстві з Давидюк Л.В.)

112.          В гостях у Ее Величества пушкинской сказки // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2005. - № 6. – С.73-74.

113.        Інноваційні технології у викладанні зарубіжної літератури в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 9. – С. 3 – 7.

114.         Методичні рекомендації щодо підготовки і написання наукових досліджень із літератури в системі Малої академії наук України // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 9. – С. 41 – 46.

115.        Фестиваль за казками Пушкіна «Добрим молодцям урок!», або Чи стане він уроком для укладачів програм // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 12. – С. 57.

2006 рік

116.        Видеть в художественном творчестве особый способ познания мира. О некоторых приемах активизации читательской деятельности старшеклассников в процессе изучения литературы // Русская словесность в школах Украины. – 2006. - № 2. – С. 2-4.

117.        Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури у 2006 – 2007 навчальному році // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. - № 7. – С. 2-9 ( у співавторстві з В.Л.Федоренко).

118.        Обдарована молодь – майбутнє держави (Підсумки ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (МАН) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. - № 9. – С. 7-8.

119.        Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі // // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. - № 10. – С. 8 – 10.

120.        Основные принципы изучения курса «Литература» в школах Украины // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: Сб. науч. тр. – К., 2006. – С. 475 – 478.

121.        Концептуальні основи аналізу художнього твору в школі// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Тернопіль: Вид-во Астон, 2006. – С. 79 – 85.

122.        «…Сказку эту поведаю теперь я свету…» (заметки о пушкинском фестивале сказки) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2006. - № 6. – С.70-71.

2007 рік

123.        Роздуми навколо проблеми аналізу та інтерпретації художнього твору в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 2. – С. 29 – 31.

124.        Формировать творческого, эстетически развитого читателя. Об особенностях реализации содержания школьного курса литературы в учебнике для 6 класса школ с русским языком обучения // Русская словесность в школах Украины. – 2007. - № 1. – С. 6-9.

125.        Діалогічна модель вивчення зарубіжної літератури в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 3. – С. 9 – 10.

126.        Авторский взгляд на учебник «Литература» 6 класс// Русский язык, литература, культура в школе и вузе.- 2007. – № 2 (14). – С. 49- 53.

127.        Современные подходы к преподаванию литературы в школах с русским языком обучения Украины // Русский язык за рубежом. – 2007. - № 3 (202). – С. 29-34.

128.        Звітує обдарована молодь (До підсумків роботи МАН-2007). - Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 7. – С. 24 – 25.

129.        Методические рекомендации по изучению языков и литератур национальных меньшинств в 2007-2008 учебном году // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 8. – С. 56 – 58 (у співавторстві з Ж.Кошкіною, Л.Давидюк). 

130.        Формирование культуры речи русскоговорящего украинского школьника в процессе изучения литературы// Материалы Международной научно-практической конференции специалистов-филологов и преподавателей-русистов по проблемам функционирования, преподавания и продвижения русского языка за рубежом 11-13 декабря 2007 года. – М.: Издательство ИКАР, 2007. – С. 955-967.

131.        Актуальные проблемы изучения русской литературы в школах Украины // Studia methodologica: альманах, Вип. 22: Наукове виданная / за заг. ред. О.В.Лещака. – Тернополь: Подручники та пособник – Севастополь: Рибэст. – 2007. – С. 340-346.

2008 рік

132.         «Геть книжки виснажливі!», або Роздуми навколо проблем літературної освіти// Дзеркало тижня. - № 5 (684) 9 лютого 2008. – С. 15. 

133.        Учим более глубокому восприятию художественного произведения. Использование интерактивных методов обучения на уроках литературы// Русская словесность в школах Украины. – 2008. - № 2. – С. 2-5.

134.        Висвітлення проблеми формування кваліфікованого читача у творчій спадщині Є.А.Пасічника та роздуми навколо цього питання // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. Випуск 5. – К.: Міленіум, 2008. – С.42-50. 

135.        Сучасний урок літератури: яким він є, яким він має бути…// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. - № 5. – С. 3 – 6.

136.        Розвивати літературознавчі компетенції учнів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. - № 7-8. – С. 14 – 18 ( у співавторстві з Клименко Ж.В.).

137.   Инновационные подходы изучения и преподавания русской литературы в школах Украины// Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве. Материалы конгресса. Санкт-Петербург, 15-17 октября 2008 г. / Под ред. П.Е.Бухаркина, Н.О. Рогожиной, Е.Е. Юркова. – В двух томах. – Т. 1. Ч.2. – СПб.: МИРС, 2008. – С. 17-24.

 

 

2009 рік

138.        Компетентностный подход к преподаванию литературы: дань моде или практическая направленность предмета? // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: Сб. науч. тр. – К., 2009. – С. 420-423. 

139.        Готуємося до найбільшого літературного свята року // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. - № 2. – С. 22-24.

140.        Інтерактивні технології навчання зарубіжної літератури в школі// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 14: збірник наукових праць / За ред. А.В. Корольової. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 143- 148.

141.        Комп’ютер на уроці літератури як методична проблема // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. - № 5. – С. 2-5.

142.        Компетентнісно спрямована літературна освіта: стан, зміст, проблеми (Бесіда головного редактора журналу «Всесвітня література» Ігоря Ненька з доктором педагогічних наук, професором, завідуючою кафедрою методики викладання російської мови та світової літератури НПУ ім. М.Драгоманова Оленою Ісаєвою)// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. - № 7-8. – С. 10-16.

143.        Реализации принципа диалога культур на уроках литературы в школах с русским языком обучения//  Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2009. - № 4. – С.40-42.

2010 рік

144. О проблемах и перспективах изучения творчества А.П. Чехова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. - № 3. – С. 13-15

145. Интерактивные технологии изучения литературы в школе: дань моде или объективное требование  современности// Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы: Материалы региональной научно-практической конференции. – Сб. науч. тр. –Одесса, 2008. – С. 17-21.

146. Актуальні питання організації літературної освіти//  Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. - № 6. – С. 2-6.

147. МАН-2010. Відкриття і розчарування// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. - № 6. – С. 18-21

148. Ценности, принадлежащие  всему человечеству (О проблеме духовного воспитания школьников в процессе преподавания литературы) // Русская словесность в школах Украины. – 2010. - № 3. – С. 2-5.

149. Развивать устойчивую потребность в общении с произведением искусства (Читателецентричная  парадигма школьного литературного образования и современный учебник по литературе для старших классов) // Русская словесность в школах Украины. – 2010. - № 4. – С. 4-7.

150. Путеводные заметки о монографии Г.В. Самойленко «Николай Гоголь и Нежин» // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2010. № 4 (34). – С. 58-59.

151. Литература. Учебник для 10-го класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения (фрагмент) // Освіта України. № 63 від 27 серпня 2010 р. – С. 10-13.  (у співавторстві з Клименко Ж.В., Мельник А.О.).

152. Про основні парадигми шкільної літературної освіти// Науково-педагогічна діяльність Є.П. Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України: Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю діяльності вченого-педагога (24 вересня 2010 р.) / За ред.. А.М. Зубка, С.Ф. Одайник та ін.. – Херсон: РІПО, 2010. – С. 85-90.

153. Литература (русская и мировая). Учебник для 10-го класса авторов Е. А. Исаевой, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник // Русская словесность в школах Украины. – 2010. – №5. – С. 25-32.

154.       Про основні парадигми шкільної літературної освіти// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. - № 1. – С. 2 – 4. 

155.       Екзистенціальна парадигма вивчення творів зарубіжної літератури в школі і сучасний підручник // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць / За заг. ред. Г.Л. Токмань. – Випуск 9. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – С. 469 – 478. 

156.       Проблемы и перспективы духовного формирования личности в процессе изучения литературы в школе // Русский язык во времени и пространстве: Сб. научн. трудов  ХIIКонгресса МАПРЯЛ/ Под ред. Вербицкой Л.А., Лю Лиминя, Юркова Е.Е.- Шанхай, - 2011. – С. 544- 550.

157.       О проблемах и поиске новых методических путей изучения жизни и творчества Михаила Булгакова в школе//  Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. - № 5. – С. 8– 11. 

158.       Штрихи до портрета видатного подолянина: методичні ідеї Івана Огієнка в контексті проблеми формування читацької культури особистості// Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Куцевол (голов. ред.).- Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2011. – С. 19-24. 

159.       Концептуальні  роздуми щодо мети  та завдань сучасного  підручника з літератури для старшої  школи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. - № 7-8. – С. 41-44.  

160.       Проблемы русской литературы в контексте анализа деятельности Малой академии наук Украины за последние 5 лет // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2011. № 4 (40). – С. 49-50.

161.       К вопросу о том, чему и для чего учить на уроках литературы в школах Украины с русским языком обучения// Русский язык и литература:  Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. 2011: Сб. науч. тр.- К.: ТОВ «Видавничий Будинок «Авантпост_Прим». – 2011. – С. 471-475. 

162.       Перші кроки у велику науку (Про підсумки Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України із зарубіжної літератури у 2011 році // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. - № 9. – С. 13 – 16.  

163.       Методичні прийоми увиразнення українського контексту творів зарубіжної літератури// Зарубіжні письменники і Україна: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2011. – С. № 30-36.

2012 рік

164.       Круглый стол как интерактивный разговор профессионалов // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2011. № 6 (42). – С. 64-65.

165.       «Главное его открытие – человек» (юбилейные размышления о перспективах изучения жизни и творчества Ф.М. Достоевского в школах Украины) // Проблеми вивчення і викладання російської мови та літератури в полікультурному просторі ХХІ століття (до 190-річчя від дня народження Ф.М. Достоєвського): Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару. – Луцьк, 2012. –C.446-452.   

166.       Манівські випробування – 2012 (Про підсумки Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України із зарубіжної літератури // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. - № 7-8. – С. 40-45.  

167.       Читателецентризм  как основной принцип построения современного учебника по литературе для старших классов // Русский язык и литература в школе и в вузе: проблемы изучения и преподавания: (сб. науч. тр.). – Горловка: изд-во ГГПИИЯ, 2012. – С. 375-379.

168.       Как увлечь учащихся чтением, или о том, как современная действительность может помочь учителю приобщить школьника к книге... // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2012. № 6 (48). – С. 33-38.

169.       З думками про світлу людину// Гілея: науковий вісник: Зб. наук. праць // Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН. – 2012. – Випуск 52 (№ 2). – С. 14-15.    

170.       О концептуальных основах учебных программ курса «Литература (русская и мирвая) для школ Украины с русским языком обучения// Динамика языковых и культурных процессов в современной России. Материалы IIIКонгресса РОПРЯЛ. Санкт-Петербург, 10- 13 октября 2012 г. / Сост.Е.Е. Юрков, Л.В. Московкин, Т.И. Попова. – В 2 Т. – Т.1. – СПб.: Изд. дом «МИРС», 2012, - С. 622 – 627.

171.       О методических приемах школьного изучения призведений русской литературы в контексте культурних реалий Украины. Этнокультурное сознание и межславянские языковые контакты. Проблемы перевода // Славянские языки и культуры в современном мире: ІІ Международный симпозиум (Москва, МГУ имени М.В.Ломогосова, филологический факультет, 21-24 марта 2012 г.): Труды и материалы / Составители О.В.Дедова, Л.М.Захаров, К.В.Лифанов; под общим руководством М.Л.Ремнёвой.-  М.: Издательство Московского университета, 2012. – С. 334.

 

 

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 7 гостей та відсутні користувачі

   

Новини  

   

Vinaora Visitors Counter  

776272
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
174
614
767166
4404
7230
776272

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-11-21 03:48:57
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ