Ісаєва О.О.

Деталі

 

Список публікацій

доктора педагогічних наук,

професора Ісаєвої О.О.

 

 

 

Монографії

2000 рік

1.     Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури. – К.: Ленвіт, 2000, - 184 с. (Гриф МОН України)

2003 рік

2.     Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури. – К., 2003, - 380 с.   (Гриф МОН України)

 

Державні стандарти, навчальні програми, підручники та посібники

1996 рік

3.     Программы для вечерней средней общеобразовательной школы. Литература. 6 – 12 классы., К.: Перун, 1996. – 85 с. ( у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф., Клименко Ж.В.). (Гриф МОН України)

1997 -1998 рік

4.     Словник –довідник із зарубіжної літератури: Навч. посібник для 5-6 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997 - № 4,5,6,7; 1998. - №1,5, 7 (у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф., Чепурко О.М., Півнюк Н.О., Давидюк Л.В., Клименко Ж.В., Задорожньою О.Ф.) (Гриф МОН України)

5.     У світі зарубіжної літератури. Посібник-хрестоматія для позакласного читання. 5 клас. – К.: Просвіта,1998. - 480 с. ( у співавторстві з Мірошниченко Л.Ф., Клименко Ж.В.) (Гриф МОН України)

2000 рік

6.     Орієнтовна програма уроків розвитку мовлення у процесі вивчення зарубіжної літератури у 5-11 класах// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2000, № 3,С. 29 – 36, № 4, - С. 29 – 36. (Гриф МОН України)

7.     Зарубіжна література. Програма для середньої загальноосвітньої школи. 5-11 класи (Проект) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2000, № 7-8, с.3 – 32. ( у співавторстві з Шалагіновим Б.Б., Мірошниченко Л.Ф., Клименко Ж.В., Корнієнко О.О., Дорофеєвої Н.І., Рудаківською С.В.) (Гриф МОН України)

2001 рік

8.     Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5 – 11 класи. /За редакцією докт. філ.н., проф., акад. НАН України Д.В.Затонського, докт. філ. наук, проф. К.О.Шахової, канд. філ.наук Є.В.Волощук. – К.: Шкільний світ. – 2001. – 79 с. (у співавторстві з Шалагіновим Б.Б., Мірошниченко Л.Ф., Клименко Ж.В., Корнієнко О.О., Дорофеєвої Н.І., Рудаківською С.В.).(Гриф МОН України)

9.     Зарубіжна література. Посібник – хрестоматія. 11 клас.- Донецьк : ВКФ “БАО”, 2001. – 832 с. (у співавторстві з О.О.Куцевол). (Гриф МОН України)

10.Зарубіжна література. Посібник – хрестоматія для позакласного та самостійного читання. 5 – 7 класи.- Донецьк : ВКФ “БАО”, 2001. – 480 с. ( у співавторстві з Ж.В.Клименко). (Гриф МОН України)

11.Зарубіжна література: Підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. / Л.Ф.Мірошниченко, О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко – К.: Вежа, 2001. – 448с. – 23, 52 др.арк. (Гриф МОН України)

2002 рік

12.Зарубіжна література. 6 клас. Розгорнуте планування уроків за програмою 2001 р. – К.: Ленвіт, 2002. – 111 с. (Гриф МОН України)

13.Орієнтовна програма уроків розвитку мовлення та методичні рекомендації до них ( за програмою 2001 року) // Всесвітня література в середніх навальних закладах України. – 2002. -№ 10. – С. 2 – 8, 2003. - №1.- С. 8 – 13.

2003 рік

14. Державні стандарти базової і повної середньої освіти ( Проект): Освітня галузь “Мови і літератури” / Література // Всесвітня література в середніх навальних закладах України. – 2003. -№ 1. – С.4 – 6. (у співавторстві з Н.Й.Волошиною, Є.В.Волощук, А.В.Градовським, С.О.Жилою, Н.М.Нагорною, Л.А.Сімаковою).

15.Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 10-11 класи (Проект) // Всесвітня література в середніх навальних закладах України. – 2003. -№ 7-8. – С. 96 – 112. (у співавторстві з Л.Ф.Мірошниченко, Б.Б.Шалагіновим, Ж.В.Клименко, Н.І.Дорофієвою, С.В.Рудаківською). (Гриф МОН України)

2004 рік

16. Державні стандарти базової і повної середньої освіти ( Проект): Освітня галузь “Мови і літератури” / Літературний компонент// Освіта України. – 2004. - № 5 (500). – 20 січня 2004 р.- С.1 – 4. (у співавторстві з Н. Й. Волошиною, Є. В. Волощук, А. В. Градовським, С. О. Жилою, Н. М. Нагорною, Л. А. Сімаковою та іншіми). (Гриф МОН України)

17.Зарубіжна література. Позакласні заходи. 5 – 6 класи: Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво „Ранок”, 2004. – 128 с. ( у співавторстві з Клименко Ж.В.) (Гриф МОН України)

18.Зарубіжна література. Позакласні заходи. 7 – 8 класи: Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво „Ранок”, 2004. – 128 с. ( у співавторстві з Клименко Ж.В.) (Гриф МОН України)

2005 рік

19.Литература: Учеб. для 5 кл. общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения. – К.: Навч. книга, 2005. – 320 с. (у співавторстві з С.І. Сафарян). (Гриф МОН України)

2006 рік

20. Литература: Учеб. для 6 кл. общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения. – К.: Навч. книга, 2006. – 368 с. (у співавторстві з С.І. Сафарян). (Гриф МОН України)

21.Програми з філогічних і суспільно-гуманітарних дисципілін для вечірних (змінних) загальноосвітніх навчальних закладів 6-12 кл./ М-во освіти і науки України // Литература (русская и зарубежная). – К.: Пед. преса, 2006 . – С. 326 – 381. (Гриф МОН України)

2007 рік

22. Методическое руководство к учебникам «Литература» для 5-6 классов общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения авторов Исаевой Е.А., Сафарян С.И. . – К.: ТОВ «Інститут сучасного підручника», 2007. – 460 с. (у співавторстві з Білань Л., Мельник А. та Скрипник Т.)

2008 рік

23. Изучение интегрированного курса «Литература» в 8 классе: Пособие для учителя/ Е.А.Исаева, О.К. Быцько, А.О. Мельник – К.: Генеза, 2008. – 264 с. (Гриф МОН України)

2009 рік

24. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 9-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – Запорожье: Премьер, 2009. – 288 с. (Гриф МОН України)

2010 рік 

 

26. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 10-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – Запорожье: Премьер, 2010. – 368 с. (Гриф МОН України)  

27. Литература (русская и зарубежная): учеб. для 11-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – Харьков: Сиция, 2011. – 416 с. (Гриф МОН України)

28  Світова література: підр. для 11-го кл. загальноосвітніх навч. закладів / О.О. Ісаєва, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – Харків: Сиция, 2011. – 320 с.

2012 рік

29Ісаєва О. Манівські випробування - 2012 (Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України зі світової літератури у 2012 р.) / Олена Ісаєва. – К.: ТОВ «Праймдрук», 2012. – 18 с.

30 Інтегрований курс "Література" (російська та світова). 5-9 класи. Проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (У співавторстві зКлименко Ж.В., Корнієнко О.О., Мельник А.О. та іншими). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/images/files/gromad_obg/2012/book/lit.doc.

31 Литература (русская и мировая). Программа. 5 – 9 класси для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения  // Учебные программы для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке: 5-9 классы / Русский язык, Литература, Українська мова. — К. : Видавничий дім "Освіта", 2012. — С. 80-129. (Гриф МОН України)

 

Автореферати дисертацій

1996 рік

32. Формирование мировоззрения старшеклассников при изучении художественного произвдения. – Автореферат канд. дисс. (13.00. 02). –К.- 1996. – 24 с.

2004 рік

33.Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури. – Автореферат. доктор. дисс. (13.00.02). – К.- 2004. – 40 с.  

 

Статті в наукових журналах та збірниках

1994 рік

34. “Сірий – колір надії”: Сценарій літературно-музичного вечора, присвяченого життю і творчості Ірини Ратушинської // Відродження. – 1994. - № 9. – с.68 – 71.

1995 рік

35. Формирование мировоззрения старшеклассников на уроках мировой литературы // Вивчення світової літератури у школі : Збірник науково-методичних матеріалів. – К. – Полтава, 1995. – Вип.6 – С.29 – 36.

36. Опутанные колючей проволокой: Урок – беседа по изучению повести Г.Владимова “Верный Руслан” // Відродження. – 1995. - № 5-6, - С.20-23.

1996 рік

37. Проникая в тайну поэтической строки: Урок обучения особенностям чтения лирических произведений Й. Бродского// Відродження . – 1996. - №2, - С.39 – 42.

38. “Ад – это мы сами…” (Дискуссия как способ формирования мировоззрения старшеклассников : На примере изучения повести С.Довлатова “Зона”// Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996. - № 3. – С. 31-34.

39. Позакласне читання як засіб формування особистісного ставлення учнів при вивченні художнього твору: На прикладі вивчення казки О.О.Мілна “ Вінні – Пух…” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996.-№ 9. – С. 7- 10.

40. Восприятие художественного произведения как способ формирования мировоззрения старшеклассников. На примере изучения повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996. - № 9. – С. 20 – 24.

41. “Живее, чем в жизни» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1996. - № 2. – С. 60 – 62.

1997 рік

42. Организация исследовательской деятельности учащихся в процессе изучения поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». – IV Гоголівські читання, Збірник наукових статей, Полтава, 1997,- С. 175 – 177.

43. Записки из Колымского ада. Варлам Шаламов. // Зарубіжна література, 1997, № 3, - С. 29 – 35.

44. Литературно- музыкальная композиция как способ развития творческих способностей старшеклассников. А. Галич – Зарубіжна література, 1997, № 8 , - С. 43 – 47.

45. Обзорный урок-семинар в системе изучения зарубежной литературы в школе. Писатели третьей волны эмиграции. 11 класс // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1997, - № 9, С. 35- 39.

46. Чи все ти знаєш про казку? Підсумковий урок –вікторина. 5 клас. – Зарубіжна література в навчальних закладах, 1997, № 10, - С. 13 – 15.

1998 рік

47. Дещо про читацьку культуру та шляхи зацікавлення книгою // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1998,- № 2, - С. 35-38.

48. Теоретичні засади системи формування читача і вміння використовувати інтереси сучасних школярів. // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998,- № 4, - С. 2-6.

49. Історія про найкращу в світі няню. Вивчення повісті- казки П.Л.Треверс “Мері Поппінс”. 5 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998, № 6, - С. 11 – 12.

50. Бібліотечні уроки як засіб формування читача // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998, № 6 , С. 27 – 31.

51. Організація сімейного читання як фактор формування читача. // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998, № 7, С. 37 – 39.

52. Ілюстрації до художніх творів і проблема формування читача // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998, № 8,- С. 28 – 32.

53. Вивчення літературно-критичних матеріалів на уроках зарубіжної літератури і проблема формування читача // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998, № 9, С. 36 – 39.

54. Розвиток мовлення учнів та проблема формування читача. // Зарубіжна література в навчальних закладах , 1998, № 12, - С. 41 – 45.

55. “Їм обом потрібен час…”. Урок зв^язного мовлення за оповіданням Джеймса Олдріджа “Останній дюйм”. 7 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах,1998, № 12. – С. 45 – 47.

1999 рік

56. Методичні рекомендації з розвитку мовлення учнів 8 – 11 класів. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 1, - С. 39 – 41.

57. Любов – покірність чи любов – боротьба? Узагальнюючий урок – семінар за романом Кнута Гамсуна “Пан”. 11 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 1 . – С. 41 – 44.

58. “Для новачка штука надто чутлива…” Урок позакласного читання за оповіданням Марка Твена “Приборкання велосипеда”. 5 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 3,- С. 22 – 24. ( у співавторстві з Клименко Ж.В.).

59. Хто ви – Дон Кіхоте Ламанчський? Урок – засідання прес - клубу з використанням літературно- критичних матеріалів. 8 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 5, - С. 14 –17.

60. І нема дивнішої краси, і нема святішої святині”. Сценарій літературного свята до Дня Матері. 5 – 7 класи. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 5,- С. 47 –49.

61. Організація дослідницької діяльності школярів на уроках зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 1999, № 7, - С. 3 – 5.

62. “Гімн дитинству, перекладений прозою…” Гра “Щасливий випадок” з вивчення повісті Марка Твена “Пригоди Тома Сойєра”. 5 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 7, - С. 8 – 14.

63. Позакласна робота із зарубіжної літератури та проблема формування читача. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 7, - С. 8 – 14.

64. Позакласне читання як засіб формування читача. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 8, - С. 48 – 51.

65. “Входить у школу старий гном…” Урок позакласного читання з вивчення казки З.Топеліуса “ Казка про старого гнома”. 5 клас. // Зарубіжна література в навчальних закладах, 1999, № 8, - С. 51 – 53.

2000 рік

66. “Любов дала життя, і рух, і силу…” Сценарій літературно-музичного вечора до Дня святого Валентина. 9 – 11 класи.// Зарубіжна література в навчальних закладах, 2000, № 1, - С. 53-57.

67. Чи потрібна теорія літератури на уроці зарубіжної ? ( Про її роль у розвитку читацької культури школярів та практику формування // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2000, № 5, с.9 – 12.

68. “Жив – був один дивак...” Сценарій літературної вистави, присвяченої творчості Г.К.Андерсена. 5 клас// Зарубіжна література в навчальних закладах, 2000, № 5, с. 60 – 64.

69. Історія про двох хоробрих реформаторів. Урок позакласного читання з вивчення повісті Я.Корчака “Мацюсеві пригоди”. 5 клас// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2000, № 5, с.42 – 44.

70. Сіндбадові чари. Урок з вивчення “ Казки про Сіндбада-мореплавця”. 5 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2000, № 9, с.24 – 26.

71. Ключі від однієї лондонської таємниці. Методичні рекомендації до вивчення оповідання Артура Конан Дойля ”Пістрява стрічка”.7 клас// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2000, № 10, с. 2-4.

72. Організація самостійної роботи учнів при вивченні зарубіжної літератури // Зарубіжна література в навчальних закладах, 2000, № 10, с.13-14.

73. “Серед зірок нас очікує Невідоме...” (Станіслав Лем). (Комбінований урок з використанням біографічних та літературознавчих досліджень учнів за романом С.Лема “Соляріс” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2000, № 11, с. 55- 57.

74. Дискусія на уроках зарубіжної літератури. На матеріалі уроку-диспуту з вивчення роману А.Камю “Чума”.11 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах, 2000, № 12. - С.15-18.

75. И жар души, и пламень сердца, и чувства   трепетный огонь. Разговор о Наташе Ростовой. 10 клас.// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2000, № 12. - С.22-24.

2001 рік

76. Роль дискусії у розвитку читацької діяльності школярів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2001, № 1, с.55 - 56.

77. Виразне читання ( Методичні поради щодо його проведення та оцінювання за 12-бальною системою) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2001, № 4.- С. 17-18.

78. Дискусія – один із найефективніших засобів формування читача // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2001, № 5.- С. 20 - 21.

79. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури за програмою 2001 р. 6 клас.// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2001, № 8, 9,10, 11, 12, 2002, № 1,2, 3, 4.

80. Підручник нового покоління. Яким він є. Яким має бути. / Мірошниченко Л.Ф., Ісаєва.О.О., Клименко Ж.В. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2001, № 10. - С. 3- 6.

81. Інтерактивні види та форми робіт при вивченні зарубіжної літератури в школі // Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення викладання зарубіжної літератури в навчальних закладах України. Збірник матеріалів конференції. – К.: КМІУВ імені Б.Грінченка, 2001. – С. 66- 73.

2002 рік

82. Він "був речником людяності" (Сценарій літературно-музичної композиції) //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2002, № 1, С. 53 – 54.

83. Шляхами мужності та відваги разом з капітаном "Пілігрима". Методичні рекомендації до вивчення роману Ж.Верна" П’ятнадцятилітній капітан" у 6 класі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 2002, № 1, С. 11 – 15.

84. Світ Марка Твена. Матеріали до вивчення роману "Пригоди Тома Сойєра". 6 клас. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2002. - № 4. - С. 7-9.

85. Від первісного сприйняття постмодерністської лірики до її осягнення (Методичні рекомендації щодо вивчення поезії Йосипа Бродського) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 4. - С. 44- 47.

86. Сучасний кабінет літератури: яким йому бути ? Типи кабінетів зарубіжної літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2002. - № 5. - С. 5-8.

87. От і закінчується 6 - й клас... Матеріали до підсумкового уроку в 6 класі. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2002. - № 5. - С. 41 – 42..

88. Специфика изучения курса "Литература" в 5-8 классах // Русская словесность. – 2002. - №2. – С. 3-5.

89. Роль і засоби організації дискусії в школі // Світло. – 2002. - № 1 ( 20). – С.34 – 37.

90. Використання новітніх комп’ютерних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 8. - С. 57- 61.

91. Мистецтво слова якшкола розвитку мовлення учнів (Прожанри письмових висловлювань на уроках зарубіжної літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 9. - С. 2- 5.

92. Диалог искусств на уроке литературы. Изучение поэзии А.Блока во взаимосвязи с творчеством М.Врубеля // Русская словесность в школах Украины. – 2002. - № 5. – С. 33-36.

93. Пасивне сприйняття чи інтерактивна форма вивчення зарубіжної літератури у старших класах ? (Про способи активізації сприйняття шкільної лекції) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 11. – С. 9-11.

94. Можливості Інтернет при вивченні зарубіжної літератури у ВУЗі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Проблеми вищої педагогічної освіти в світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти і виступу Президента України Л.Д.Кучми. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2002. – Ч.2. – С.76-78.

95. Можливості використання Інтернет у процесі вивчення зарубіжної літератури в школі // Мова і культура. У 10-ти томах. Випуск 5. Т.V/ Проблеми гуманізації навчання і культурологічний підхід до методики викладання мови і літератури. – К., 2002. - C.111 –115.

96. Школьная лекция как интерактивная форма изучения зарубежной литературы в старших классах // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания: Сб. научн. трудов. – К.: КГПУ им. Б.Д.Гринченко: ИПЦ, 2002. – С.229 – 233.

2003 рік

97. Комп’ютерні технології і підручник зарубіжної літератури : недосяжна утопія и нагальна потреба? / Шалагінов Б.Б., Ісаєва О.О.// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. № 2. – С.4-5.

98. Диалог искусств на уроке литературы как способ развития читательской деятельности учащихся (На примере изучения поэзии А. Блока во взаимосвязи с творчеством М. Врубеля // Информационный вестник Форума русистов Украины / Выпуск 4. – Симферополь. – 2003. – С. 77 – 85.

99.Сучасні технології навчання у процесі викладання зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003.- № 3. – С.37-38.

100. Діалог автора та читача при вивченні літератури в школі // Материалы научно-практической конференции (11 апреля 2003 года) «Преподавание русского языка и литературы в общеобразовательных учебных заведениях Украины с русским языком обучения: современное состояние и перспективы» . – К.- 2003. – С. 7 – 10.

101. Організація позакласного читання у шкільному курсі зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003.- № 5. – С. 2 –5.

102. Феномен сучасної дитячої літератури (Інтелект-шоу “Еврика” за казкою Дж. К.Ролінг “Гаррі Поттер і філософський камінь”)// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. № 5. – С. 51 –52.

103.Використання новітніх педагогічних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури// Наука і сучасність – Т.XXXVIII: Збірник наукових праць – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – С. 64-67. 

2004 рік

104. Концептуальні основи аналізу художнього тексту в школі (Про герменевтичну спрямованість цього аналізу) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. - № 6. – С. 2 –5.

105.У гостину до справжньої чарівниці (Літературне свято, присвячене творчості Астрід Ліндгрен) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. - № 12. – С. 38 – 40.

106. Технологія розвитку читацької діяльності учнів (на прикладі вивчення поеми М.Гоголя „Мертві душі”)// VII Міжнародні Гоголівські читання: Збірник наукових праць. – Полтава: ПДПУ, 2004. – С. 193 – 198.

2005 рік

107.Не просто повторити засвоєне, а осмислити його заново (Методика організації підсумкового етапу вивчення художнього твору в школі) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 3. – С. 10 – 15.

108.        Застосовуючи новітні технології розвитку читацької діяльності учня (Мотивація вивчення художнього твору, повільне та перерване читання, використання літературно-критичних матеріалів та комп’ютерної програми під час вивчення поеми „Мертві душі” М.Гоголя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 4. – С. 35 – 36.

109.         Об учебниках по литературе (русской и зарубежной) для 5 класса // Русская словесность в школах Украины. – 2005. – № 3. – С. 35-37 (в соавторстве с Сафарян С.И.)

110.         Соціологічний аспект проблеми читання творів зарубіжної літератури школярами // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 6. – С. 25 – 29.

111.         О новых программах по русскому языку и литературе// Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2005. - № 3. – С. 34- 41 (у співавторстві з Давидюк Л.В.)

112.          В гостях у Ее Величества пушкинской сказки // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2005. - № 6. – С.73-74.

113.        Інноваційні технології у викладанні зарубіжної літератури в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 9. – С. 3 – 7.

114.         Методичні рекомендації щодо підготовки і написання наукових досліджень із літератури в системі Малої академії наук України // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 9. – С. 41 – 46.

115.        Фестиваль за казками Пушкіна «Добрим молодцям урок!», або Чи стане він уроком для укладачів програм // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. - № 12. – С. 57.

2006 рік

116.        Видеть в художественном творчестве особый способ познания мира. О некоторых приемах активизации читательской деятельности старшеклассников в процессе изучения литературы // Русская словесность в школах Украины. – 2006. - № 2. – С. 2-4.

117.        Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури у 2006 – 2007 навчальному році // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. - № 7. – С. 2-9 ( у співавторстві з В.Л.Федоренко).

118.        Обдарована молодь – майбутнє держави (Підсумки ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (МАН) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. - № 9. – С. 7-8.

119.        Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі // // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. - № 10. – С. 8 – 10.

120.        Основные принципы изучения курса «Литература» в школах Украины // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: Сб. науч. тр. – К., 2006. – С. 475 – 478.

121.        Концептуальні основи аналізу художнього твору в школі// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Тернопіль: Вид-во Астон, 2006. – С. 79 – 85.

122.        «…Сказку эту поведаю теперь я свету…» (заметки о пушкинском фестивале сказки) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2006. - № 6. – С.70-71.

2007 рік

123.        Роздуми навколо проблеми аналізу та інтерпретації художнього твору в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 2. – С. 29 – 31.

124.        Формировать творческого, эстетически развитого читателя. Об особенностях реализации содержания школьного курса литературы в учебнике для 6 класса школ с русским языком обучения // Русская словесность в школах Украины. – 2007. - № 1. – С. 6-9.

125.        Діалогічна модель вивчення зарубіжної літератури в школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 3. – С. 9 – 10.

126.        Авторский взгляд на учебник «Литература» 6 класс// Русский язык, литература, культура в школе и вузе.- 2007. – № 2 (14). – С. 49- 53.

127.        Современные подходы к преподаванию литературы в школах с русским языком обучения Украины // Русский язык за рубежом. – 2007. - № 3 (202). – С. 29-34.

128.        Звітує обдарована молодь (До підсумків роботи МАН-2007). - Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 7. – С. 24 – 25.

129.        Методические рекомендации по изучению языков и литератур национальных меньшинств в 2007-2008 учебном году // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 8. – С. 56 – 58 (у співавторстві з Ж.Кошкіною, Л.Давидюк). 

130.        Формирование культуры речи русскоговорящего украинского школьника в процессе изучения литературы// Материалы Международной научно-практической конференции специалистов-филологов и преподавателей-русистов по проблемам функционирования, преподавания и продвижения русского языка за рубежом 11-13 декабря 2007 года. – М.: Издательство ИКАР, 2007. – С. 955-967.

131.        Актуальные проблемы изучения русской литературы в школах Украины // Studia methodologica: альманах, Вип. 22: Наукове виданная / за заг. ред. О.В.Лещака. – Тернополь: Подручники та пособник – Севастополь: Рибэст. – 2007. – С. 340-346.

2008 рік

132.         «Геть книжки виснажливі!», або Роздуми навколо проблем літературної освіти// Дзеркало тижня. - № 5 (684) 9 лютого 2008. – С. 15. 

133.        Учим более глубокому восприятию художественного произведения. Использование интерактивных методов обучения на уроках литературы// Русская словесность в школах Украины. – 2008. - № 2. – С. 2-5.

134.        Висвітлення проблеми формування кваліфікованого читача у творчій спадщині Є.А.Пасічника та роздуми навколо цього питання // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць. Випуск 5. – К.: Міленіум, 2008. – С.42-50. 

135.        Сучасний урок літератури: яким він є, яким він має бути…// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. - № 5. – С. 3 – 6.

136.        Розвивати літературознавчі компетенції учнів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. - № 7-8. – С. 14 – 18 ( у співавторстві з Клименко Ж.В.).

137.   Инновационные подходы изучения и преподавания русской литературы в школах Украины// Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве. Материалы конгресса. Санкт-Петербург, 15-17 октября 2008 г. / Под ред. П.Е.Бухаркина, Н.О. Рогожиной, Е.Е. Юркова. – В двух томах. – Т. 1. Ч.2. – СПб.: МИРС, 2008. – С. 17-24.

 

 

2009 рік

138.        Компетентностный подход к преподаванию литературы: дань моде или практическая направленность предмета? // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: Сб. науч. тр. – К., 2009. – С. 420-423. 

139.        Готуємося до найбільшого літературного свята року // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. - № 2. – С. 22-24.

140.        Інтерактивні технології навчання зарубіжної літератури в школі// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 14: збірник наукових праць / За ред. А.В. Корольової. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 143- 148.

141.        Комп’ютер на уроці літератури як методична проблема // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. - № 5. – С. 2-5.

142.        Компетентнісно спрямована літературна освіта: стан, зміст, проблеми (Бесіда головного редактора журналу «Всесвітня література» Ігоря Ненька з доктором педагогічних наук, професором, завідуючою кафедрою методики викладання російської мови та світової літератури НПУ ім. М.Драгоманова Оленою Ісаєвою)// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. - № 7-8. – С. 10-16.

143.        Реализации принципа диалога культур на уроках литературы в школах с русским языком обучения//  Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2009. - № 4. – С.40-42.

2010 рік

144. О проблемах и перспективах изучения творчества А.П. Чехова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. - № 3. – С. 13-15

145. Интерактивные технологии изучения литературы в школе: дань моде или объективное требование  современности// Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы: Материалы региональной научно-практической конференции. – Сб. науч. тр. –Одесса, 2008. – С. 17-21.

146. Актуальні питання організації літературної освіти//  Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. - № 6. – С. 2-6.

147. МАН-2010. Відкриття і розчарування// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. - № 6. – С. 18-21

148. Ценности, принадлежащие  всему человечеству (О проблеме духовного воспитания школьников в процессе преподавания литературы) // Русская словесность в школах Украины. – 2010. - № 3. – С. 2-5.

149. Развивать устойчивую потребность в общении с произведением искусства (Читателецентричная  парадигма школьного литературного образования и современный учебник по литературе для старших классов) // Русская словесность в школах Украины. – 2010. - № 4. – С. 4-7.

150. Путеводные заметки о монографии Г.В. Самойленко «Николай Гоголь и Нежин» // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2010. № 4 (34). – С. 58-59.

151. Литература. Учебник для 10-го класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения (фрагмент) // Освіта України. № 63 від 27 серпня 2010 р. – С. 10-13.  (у співавторстві з Клименко Ж.В., Мельник А.О.).

152. Про основні парадигми шкільної літературної освіти// Науково-педагогічна діяльність Є.П. Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України: Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю діяльності вченого-педагога (24 вересня 2010 р.) / За ред.. А.М. Зубка, С.Ф. Одайник та ін.. – Херсон: РІПО, 2010. – С. 85-90.

153. Литература (русская и мировая). Учебник для 10-го класса авторов Е. А. Исаевой, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник // Русская словесность в школах Украины. – 2010. – №5. – С. 25-32.

154.       Про основні парадигми шкільної літературної освіти// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. - № 1. – С. 2 – 4. 

155.       Екзистенціальна парадигма вивчення творів зарубіжної літератури в школі і сучасний підручник // Теоретична і дидактична філологія: Збірник наукових праць / За заг. ред. Г.Л. Токмань. – Випуск 9. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – С. 469 – 478. 

156.       Проблемы и перспективы духовного формирования личности в процессе изучения литературы в школе // Русский язык во времени и пространстве: Сб. научн. трудов  ХIIКонгресса МАПРЯЛ/ Под ред. Вербицкой Л.А., Лю Лиминя, Юркова Е.Е.- Шанхай, - 2011. – С. 544- 550.

157.       О проблемах и поиске новых методических путей изучения жизни и творчества Михаила Булгакова в школе//  Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. - № 5. – С. 8– 11. 

158.       Штрихи до портрета видатного подолянина: методичні ідеї Івана Огієнка в контексті проблеми формування читацької культури особистості// Літературне краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи: Зб. наук. праць / Ред. колегія: О.М. Куцевол (голов. ред.).- Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2011. – С. 19-24. 

159.       Концептуальні  роздуми щодо мети  та завдань сучасного  підручника з літератури для старшої  школи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. - № 7-8. – С. 41-44.  

160.       Проблемы русской литературы в контексте анализа деятельности Малой академии наук Украины за последние 5 лет // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2011. № 4 (40). – С. 49-50.

161.       К вопросу о том, чему и для чего учить на уроках литературы в школах Украины с русским языком обучения// Русский язык и литература:  Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. 2011: Сб. науч. тр.- К.: ТОВ «Видавничий Будинок «Авантпост_Прим». – 2011. – С. 471-475. 

162.       Перші кроки у велику науку (Про підсумки Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України із зарубіжної літератури у 2011 році // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. - № 9. – С. 13 – 16.  

163.       Методичні прийоми увиразнення українського контексту творів зарубіжної літератури// Зарубіжні письменники і Україна: Збірник наукових праць. – Полтава: ПНПУ, 2011. – С. № 30-36.

2012 рік

164.       Круглый стол как интерактивный разговор профессионалов // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2011. № 6 (42). – С. 64-65.

165.       «Главное его открытие – человек» (юбилейные размышления о перспективах изучения жизни и творчества Ф.М. Достоевского в школах Украины) // Проблеми вивчення і викладання російської мови та літератури в полікультурному просторі ХХІ століття (до 190-річчя від дня народження Ф.М. Достоєвського): Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару. – Луцьк, 2012. –C.446-452.   

166.       Манівські випробування – 2012 (Про підсумки Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України із зарубіжної літератури // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. - № 7-8. – С. 40-45.  

167.       Читателецентризм  как основной принцип построения современного учебника по литературе для старших классов // Русский язык и литература в школе и в вузе: проблемы изучения и преподавания: (сб. науч. тр.). – Горловка: изд-во ГГПИИЯ, 2012. – С. 375-379.

168.       Как увлечь учащихся чтением, или о том, как современная действительность может помочь учителю приобщить школьника к книге... // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2012. № 6 (48). – С. 33-38.

169.       З думками про світлу людину// Гілея: науковий вісник: Зб. наук. праць // Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН. – 2012. – Випуск 52 (№ 2). – С. 14-15.    

170.       О концептуальных основах учебных программ курса «Литература (русская и мирвая) для школ Украины с русским языком обучения// Динамика языковых и культурных процессов в современной России. Материалы IIIКонгресса РОПРЯЛ. Санкт-Петербург, 10- 13 октября 2012 г. / Сост.Е.Е. Юрков, Л.В. Московкин, Т.И. Попова. – В 2 Т. – Т.1. – СПб.: Изд. дом «МИРС», 2012, - С. 622 – 627.

171.       О методических приемах школьного изучения призведений русской литературы в контексте культурних реалий Украины. Этнокультурное сознание и межславянские языковые контакты. Проблемы перевода // Славянские языки и культуры в современном мире: ІІ Международный симпозиум (Москва, МГУ имени М.В.Ломогосова, филологический факультет, 21-24 марта 2012 г.): Труды и материалы / Составители О.В.Дедова, Л.М.Захаров, К.В.Лифанов; под общим руководством М.Л.Ремнёвой.-  М.: Издательство Московского университета, 2012. – С. 334.

 

 

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 10 гостей та відсутні користувачі

   

Новини  

   

Vinaora Visitors Counter  

823789
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
97
1455
813355
11404
7131
823789

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-05-25 03:00:53
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ