Історія кафедри

Деталі
Створено: Понеділок, 12 квітня 2010, 18:09
Останнє оновлення: Середа, 28 серпня 2013, 10:59
Автор: Ірина
Перегляди: 4961
Історія кафедри методики викладання
російської мови та світової літератури
 
Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури має свої, складені роками традиції. Коріння її давнє і міцне. У 1947 році в педагогічному інституті імені О.М.Горького відоме подружжя вчених-методистів Тетяни Федорівни та Федора Федоровича Бугайко заснувало першу в Україні кафедру методики викладання мови та літератури.
На кафедрі працювали корифеї методичної думки в Україні, досвідчені фахівці в галузі методики викладання мови та літератури: професори Плющ М.Я., Капська А.Й., Пасічник Є. А., доц. Сафонова А.М. та інші. 
З 1997 року у зв’язку зі створенням окремого факультету іноземної філології у складі Національного педагогічного університету кафедра отримала назву «кафедра методики викладання російської мови та світової літератури».   
Довгий час (1991р.- 2008р.) кафедрою завідувала доктор педагогічних наук, проф. Л.Ф. Мірошниченко. Методичні ідеї Л. Мірошниченко викликали гострий інтерес, стали об'єктом напружених наукових дискусій. Поступово протягом 25 років під її керівництвом на кафедрі методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова склалася наукова  школа з методики викладання зарубіжної літератури. Сьогодні до її складу входять 4 доктори педагогічних наук, 15 кандидатів педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика навчання (зарубіжної літератури), а також численна когорта вчителів із різних регіонів України. Авторську школу професора Л. Мірошниченко з 1990 року офіційно визнано вченою радою НПУ ім. М. Драгоманова. Науково-методична школа Л. Мірошниченко стала експериментальною базою для проведення досліджень, справжньою творчою  науково-методичною лабораторією, на базі якої були розроблені Державні стандарти із зарубіжної літератури для середніх навчальних закладів України, навчальні програми, підручники, посібники, хрестоматії, монографії,  а також численні статті у фаховій пресі.Розроблена науковцями кафедри навчально-методична література успішно апробована в школах України.
З вересня 2008 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Ісаєва О.О.
На кафедрі працює аспірантура та докторантура. Мета їхнього відкриття — підготовка фахівців вищої кваліфікації для забезпечення курсу "Методика викладання світової літератури". Досліджуються провідні теми методичної науки. Дисертаційними дослідженнями керують професори Мірошниченко Л. Ф., Ісаєва О. О., Клименко Ж. В. та доцент Давидюк Л. В. Викладачі кафедри професори Мірошниченко Л. Ф. та Ісаєва О. О. є членами спеціалізованих вчених рад Д 26.053.07 у НПУ ім. М. П. Драгоманова, К 26.452.02 в Інституті педагогіки АПН України із захисту докторських та кандидатських дисертаційних робіт з методики викладання зарубіжної літератури.
На кафедрі  також вивчається досвід роботи методистів багатьох країн. Через друковані праці, анкетування, листування, зустрічі з науковцями аналізується й узагальнюється досвід методистів США, Франції, Німеччини, Австралії та Швеції.Члени кафедри активно співпрацюють з посольствами Росії та Японії в Україні,  Міжнародним фондом ім. О.І.Солженіцина.
При кафедрі у червні 2008 року було відкрито Науково-методичний центр мовної та літературної освіти Інституту іноземної філології, затверджений Радою НПУ ім. М.П.Драгоманова (протокол № 1 від 25 вересня 2008 р.).