Ісаєва Олена Олександрівна

Деталі
Батьківська категорія: Кафедра
Створено: Неділя, 18 квітня 2010, 22:30
Останнє оновлення: П'ятниця, 29 січня 2016, 15:52
Опубліковано: Неділя, 18 квітня 2010, 22:30
Автор: Методист
Перегляди: 6297
alt

Ісаєва Олена Олександрівна

Доктор педагогічних наук, профессор, завідувач  кафедри методики викладання російської мови та світової літератури.

Народилася 21 липня 1967 року у місті Києві. 1988 р. закінчила з відзнакою КДПІ ім. М.Горького. 1988- 1993 р.р. – вчителювала у школах Києва та  Санкт-Петербургу.  З 1993 року працює у НПУ ім. Драгоманова на кафедрі методики викладання російської мови та світової літератури. 1996 року захистила кандидатську, у 2004 – докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика викладання (світової літератури).

Тема докторської дисертації – «Теорія і технологія розвитку читацької діяльності  старшокласників у процесі  вивчення зарубіжної літератури».

2007 року отримала вчене звання професора. З вересня 2008 р.  – завідувач кафедри методики викладання російської мови та зарубіжної літератури.

Ісаєва О.О. читає курси  методики викладання зарубіжної літератури, спецкурси з  виразного читання та актуальних проблем вивчення зарубіжної літератури в школі.

Керує аспірантурою та докторантурою. Під керівництвом професора Ісаєвої О.О. захищено 4 кандидатські дисертації (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання зарубіжної літератури). Ісаєва О.О. – член спеціалізованої вченої  ради Д 26.053.07 в НПУ ім. М.П.Драгоманова.

Активно співпрацює з Малою академією наук, є головою відділення літературознавства, фольклористики та літературної творчості Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідних робіт МАН України.

Ісаєва О.О. член редакційної колегії часописів «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Русская словесность в школах Украины», «Русский язык, литература, культура в школе и вузе».

Ісаєва О.О.  – автор більше190 наукових робіт, серед яких навчальні програми, підручники, посібники для школярів та вчителів, чисельні теоретичні і методичні розробки у провідних фахових часописах.

Серед головних наукових інтересів Ісаєвої О.О. проблеми організації читацької діяльності учнів, розвитку мовлення школярів, використання інноваційних технологій навчання та інші.

ОСНОВНІ ПРАЦІ (МОНОГОРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ)

-          Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури. – К.: Ленвіт, 2000, - 184 с.  (Гриф МОН України)

-          Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури. – К., 2003, - 380 с.  

-          Зарубіжна література. Посібник – хрестоматія. 11 клас.- Донецьк : ВКФ “БАО”, 2001. – 832 с. (у співавторстві з О.О.Куцевол). (Гриф МОН України)

-          Зарубіжна література. Посібник – хрестоматія для позакласного та самостійного читання. 5 – 7 класи.- Донецьк : ВКФ “БАО”, 2001. – 480 с. ( у співавторстві з Ж.В.Клименко). (Гриф МОН України)

-          Зарубіжна література: Підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. / Л.Ф.Мірошниченко, О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко – К.: Вежа, 2001. – 448с. – 23, 52 др.арк. (Гриф МОН України)

-          Литература: Учеб. для 5 кл. общеобразовательных учебных заведений с русским  языком обучения . – К.: Навч. книга, 2005. – 320 с. (у  співавторстві з С.І. Сафарян). (Гриф МОН України)

-          Литература: Учеб. для 6 кл. общеобразовательных учебных заведений с русским  языком обучения. – К.: Навч. книга, 2006. – 368 с. (у  співавторстві з С.І. Сафарян). (Гриф МОН України)

-          Литература (русская и зарубежная): учеб. для 9-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – Запорожье: Премьер, 2009. – 288 с. (Гриф МОН України)

-          Литература (русская и зарубежная): учеб. для 10-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – Запорожье: Премьер, 2010. – 368 с. (Гриф МОН України)

-          Литература (русская и зарубежная): учеб. для 11-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – Харьков: Сиция, 2011. – 416 с. (Гриф МОН України)

-           Світова література: підр. для 11-го кл. загальноосвітніх навч. закладів / О.О. Ісаєва, Ж.В. Клименко, А.О. Мельник. – Харків: Сиция, 2011. – 320 с.

-          Интегрированный курс «Литература (русская и мировая)»: учеб. для 5-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения/ Е.А. Исаева, Ж.В. Клименко. – Харьков: Сиция, 2013. – 352 с. (Гриф МОН України)